08:31, Ngày 01/06/2016
     
 

Cơ cấu tổ chức

Khoa Mỹ thuật cơ sở

20/01/2010 11:19 SA.   1074 lượt xem

KHOA MỸ THUẬT CƠ SỞ

 

 Địa chỉ văn phòng khoa: Nhà B, C Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                Điện thoại văn phòng: 04. 35527561

 

 

Trưởng khoa:

ThS. GVC. Nguyễn Thành Việt

 

 

 

Phó Trưởng khoa:

ThS. GVC. Nguyễn Thị Hồng Thư

Phó Trưởng khoa:

ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Khoa Mỹ thuật cơ sở được thành lập ngày 02/11/2009, tách ra từ khoa Sư phạm Mỹ thuật. Khoa Mỹ thuật cơ sở hiện là một trong hai khoa đóng vai trò chủ chốt trong việc giảng dạy mỹ thuật của Nhà trường.

 Khoa Mỹ thuật cơ sở hoạt động theo chức năng được quy định là quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học các môn Mỹ thuật cơ sở theo chỉ đạo của Ban giám hiệu. Nhiệm vụ của khoa được thực hiện trên nhiều mặt:

Về Đào tạo, bồi dưỡng: Khoa đào tạo và bồi dưỡng các môn Mỹ thuật cơ sở ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học. Thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

Về nghiên cứu khoa học: Khoa thực hiện công tác nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Mỹ thuật, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo sử dụng trong Nhà trường; hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên/học viên; phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Mỹ thuật.

Hiện khoa có 26 cán bộ giảng viên. Khoa thực hiện giảng dạy các môn Mỹ thuật cơ sở là: Hình họa, Điêu khắc, Bố cục, Trang trí, Tin học chuyên ngành Adobe Illustrator CS6, Tin học chuyên ngành Corel Draw 12 và photoshop CS2, Mỹ học, Mỹ thuật học, Lịch sử Mỹ học Việt Nam, Lịch sử mỹ thuật thế giới, Nghệ thuật học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Luật xa gần, Giải phẫu tạo hình, Phương pháp dạy học Mỹ thuật, Đạc biểu kiến trúc, Nghiên cứu Mỹ thuật cổ, Hoạt động Mỹ thuật ngoài giờ lên lớp, Cơ sở tạo hình, Mỹ thuật đương đại, Lịch sử Nghệ thuật...

Nâng cao chất lượng giáo dục luôn đặt lên hàng đầu, tập thể cán bộ, giảng viên khoa Mỹ thuật cơ sở chú trọng tới hoạt động dạy và học. Hiện khoa có 04 giảng viên chính, 24 thạc sĩ, 01 nghiên cứu sinh với tỷ lệ đào tạo sau đại học chiếm hơn 78% tổng số cán bộ, giảng viên.

 

Một giờ dạy lý thuyết của giảng viên khoa Mỹ thuật cơ sở

 

 Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, khoa Mỹ thuật cơ sở tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, sinh viên. Nhiều giảng viên của khoa đã tham gia biên soạn giáo trình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học như các môn: Mỹ học, Mỹ thuật học, Giải phẫu tạo hình, Điêu khắc, Luật xa gần, Trang trí, Tin học chuyên ngành, Nghệ thuật học, Phương pháp giảng dạy Mỹ thuật, Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam,...

Một trong những yếu tố khẳng định chất lượng đào tạo chính là nghiên cứu khoa học. Hàng năm, các giảng viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với những đề tài cấp trường, cấp bộ với những kết quả đánh giá cao. Từ 2009 đến nay, cán bộ, giảng viên của khoa đã hoàn thành xong:

- 02 đề tài khoa học cấp Bộ

- 72 đề tài khoa học cấp trường, cấp khoa.

- 30  đề tài khoa học của sinh viên do giảng viên trong khoa hướng dẫn.

Trong đó, nhiều đề tài đã được đánh giá cao về tính hiệu quả và khả năng ứng dụng trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, sáng tác.

Ngoài ra, giảng viên của khoa tham gia các dự án về giáo dục nghệ thuật như: Dự án phát triển Giáo viên THCS, dự án Đan Mạch hỗ trợ giáo dục Mỹ thuật ở các trường tiểu học, dự án Việt Bỉ, tham gia nghiên cứu đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

 

Trao đổi về chuyên môn Trang trí

 

Không chỉ chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ sư phạm, cán bộ, giảng viên khoa Mỹ thuật cơ sở tham gia những hoạt động hội nghề nghiệp, đoàn thể như: Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; giảng viên khoa đã tham gia nhiều cuộc triển lãm Mỹ thuật trong và ngoài nước nhằm giao lưu, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp trong khu vực cũng như trên thế giới.

Thành tích được ghi nhận từ năm 2009 đến 2015: 04 năm liền đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc”; được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho bộ môn Lý luận Mỹ thuật; 03 Bằng khen của Chính Phủ cho các cá nhân; 10 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân và tập thể; 04 Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam cho các cá nhân; 03 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 03 Năm liền đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" cho 03 bộ môn; 07 Giấy khen của Hiệu trưởng cho tập thể; hơn 50 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hơn 50 Giấy khen của Hiệu trưởng cho cá nhân.

 Tập thể khoa Mỹ thuật cơ sở hưởng ứng triển khai cuộc vận động nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2013 - 2015 của ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường. Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp, phương tiện, kiểm tra đánh giá trong dạy học phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. Phấn đấu về đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học Thạc sĩ  năm 2016 là 100%, Tiến sĩ năm 2020 là 15%; từng bước khẳng định vị trí của mình trong sự nghiệp đào tạo Mỹ thuật đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

 

I. Chức năng:

Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học các môn Mỹ thuật cơ sở theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.

 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo và bồi dưỡng các môn Mỹ thuật cơ sở ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học.

- Xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

b. Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục Mỹ thuật; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo sử dụng trong nhà trường.

- Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên/học viên.

- Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Mỹ thuật.

c. Quản lý tài sản, cán bộ, giảng viên và người học trong phạm vi khoa phụ trách.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

 1. Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Thành Việt

GVC - Thạc sĩ

Trưởng Khoa

2

Nguyễn Thị Hồng Thư

GVC - Thạc sĩ

Phó Trưởng Khoa

3

Nguyễn Thị Trang Ngà

Thạc sĩ

Phó Trưởng Khoa

 

     

      2. Văn phòng khoa

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Lê Hồng Thao

Cử nhân

Chuyên viên VP khoa

2

Chu Thị Hương Thu

Cử nhân

Chuyên viên VP khoa

 

           

    3. Bộ môn Hình họa

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

1

Đinh Tiến Hiếu

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

2

Trương Tuấn Anh

Thạc sĩ

P.Trưởng bộ môn

3

Ngô Hùng Cường        

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Nguyễn Văn Đức

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Nguyễn Đỗ Long

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Mỵ

Thạc sĩ

Giảng viên

7

Bùi Thị Nam

Thạc sĩ

Giảng viên

8

Nguyễn  Mai Thơ

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Nguyễn Minh Thuỳ

Thạc sĩ

Giảng viên chính

10

Trần Thanh Tùng

Thạc sĩ

Giảng viên

11

Phạm Viết Minh Tri

Thạc sĩ

Giảng viên

12

Ngô Văn Sơn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

 4. Bộ môn Trang trí

13    

Nguyễn Thành Việt

GVC - Thạc sĩ

Trưởng khoa

14     

Nguyễn Hải Kiên

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

15

Nguyễn Thị Trang Ngà

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

16

Ngô Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

17

Lê Mai Trinh

Thạc sĩ

Giảng viên

      18 Trần Thị Vân
Thạc sĩ Giảng viên

 

5. Bộ môn Lý luận Mỹ thuật

 

19

Nguyễn Thị Hồng Thư

GVC. Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

20

Nguyễn Thị Đông

GVC. Thạc sĩ

P.Trưởng bộ môn

 

21

Đào Thị Thuý Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

22

Vũ Hạnh Chi

Thạc sĩ

Giảng viên

23

Nguyễn Minh Tân

Cử nhân (đang học cao học)

Giảng viên

24

Trang Tố Uyên

Thạc sĩ

Giảng viên

 

V. Phân công nhiệm vụ

1. ThS. GVC. Nguyễn Thành Việt -Trưởng khoa

- Phụ trách chung.

- Phụ trách công tác: Tổ chức, đào tạo.

2. ThS. GVC. Nguyễn Thị Hồng Thư - Phó Trưởng khoa

- Phụ trách công tác: Nghiên cứu khoa học, thi đua - khen thưởng, quản lý sinh viên, cơ sở vật chất, thời khóa biểu.

-  Trưởng bộ môn Lý luận Mỹ thuật và thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

3. ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà

- Phụ trách công tác: Cơ sở vật chất, công tác văn phòng và thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

4. Lê Hồng Thao – Chuyên viên văn phòng khoa

 - Công tác văn phòng khoa, thủ kho mẫu vẽ, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chủ nhiệm khoa giao.

5. Chu Thị Hương Thu – Chuyên viên văn phòng khoa

 - Công tác văn phòng khoa, thủ kho mẫu vẽ, thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chủ nhiệm khoa giao.

IV.  Lý lịch khoa học 

1.  ThS. GVC. Nguyễn Thành Việt- Trưởng khoa               

  - Trình độ chuyên môn:Cử nhân chuyên ngành Đồ họa,

  - Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa

  - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

 * Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 - 2013):

   + Cấp Bộ:

- 2007: Dạy – học tích cực Bộ môn Luật xa gần của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Thành viên)

- 2009: Đổi mới cách sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học các môn trang trí, bố cục của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

- 2009: Nghiên cứu biên soạn và dạy thí điểm tài liệu Môi trường với cuộc sống của chúng ta cho học sinh lớp 1, 2, 3 (Thành viên)

   + Cấp trường, khoa:

- 2006: Xây dựng một số biện pháp giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên ngành Mỹ thuật ở trường đại học Hùng Vương .

- 2013: Xây dựng biện pháp tự học môn Trang trí cho sinh viên Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.( Thành viên )

- 2014: Nghiên cứu biên soạn tài liệu môn trang trí 1,2 các ngành: Đại học sư phạm Mỹ thuật, Đại học Thiết kế thời trang Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. (thành viên)

  2. ThS. GVC. Nguyễn Thị Hồng Thư - Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Lý luận Mỹ thuật   

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận Mỹ thuật,

- Thạc sĩ khoa học Giáo dục

* Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 -  2013):

 + Cấp Bộ:

- 2008: Phương pháp trực quan trong dạy và học môn Lịch sử Mỹ thuật. (Thành viên).

 + Cấp Trường, khoa:

- 2006: Nghệ thuật Điêu khắc và quy trình phân tích một tác phẩm Điêu khắc trong đào tạo CĐSP Mỹ thuật

- 2007: Giáo trình môn Mỹ học hệ đại học sư phạm mỹ thuật Trường ĐHSP  Nghệ thuật TW.

- 2008: Phương pháp phân tích tác phẩm Hội họa.

- 2009: Giáo trình môn Mỹ thuật học - hệ ĐHSP Mỹ thuật

- 2010: Tranh trổ giấy Trung Quốc và ứng dụng vào nghệ thuật Đồ họa Việt Nam.

- 2013: Xây dựng biện pháp tự học môn Trang trí cho sinh viên mỹ thuật Trường ĐHSP  Nghệ thuật Trung ương (Thành viên)

- 2014: Giáo trình môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam - Hệ ĐHSP Mỹ thuật

3. ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà - Phó Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa
- Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội.

 * Các công trình khoa học đã nghiệm thu (từ 2006 tới 2009):

 + Cấp trường:

- 2006: Yếu tố ngẫu nhiên và chủ động trong sáng tác tranh, ứng dụng cho bài tập môn Bố cục trong đào tạo hệ CĐSP Mỹ thuật;
- 2007, 2008: Giáo trình Bố cục hệ Cao đẳng sư phạm ( thành viên);

- 2009: Học tập sự sáng tạo từ khuynh hướng nghệ thuật đương đại ( chủ đề tài – cấp trường)

- 2010: Nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết môn Trang trí - hệ ĐHSP.

- 2010-2011: Nghiên cứu biên soạn Tài liệu giảng dạy môn Bố cục chất liệu Sơn dầu. - hệ ĐHSPMT (chủ đề tài - cấp trường)

- 2012 – 2013: Nghiên cứu biên soạn Tài liệu giảng dạy môn trang trí ứng dụng 1.2 – hệ ĐHSPMT (chủ đề tài- cấp trường)

- 2014 – 2015 : Xây dựng cơ sở dữ liệu bằng hình ảnh môn Bố cục chất liệu  - hệ ĐHSPMT (thành viên đề tài - cấp trường).

*Tham gia các dự án giáo dục:

- Dự án Đan Mạch về PPDH Mỹ thuật cấp Tiểu học 2009 (giáo viên nòng cốt tại Trường ĐHSPNTTW).
- Tham gia Khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên Mỹ thuật trong các trường tiểu học tham gia SEQAP năm 2012.

- Tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng  giáo viên tiểu học và THCS:

+ Biên soạn tài liệu giảng dạy cho chương trình giáo viên tiểu học môn Mỹ thuật (SEQAP)

+ Biên soạn tài liệu giảng dạy học cho chương trình bồi dưỡng giáo viên Mỹ thuật.

+ Biên soạn chương trình đào tạo Sư phạm Mỹ thuật môn Trang trí và bố cục hệ tín chỉ.

 

4. ThS. Đinh Tiến Hiếu - Trưởng Bộ môn Hình họa                              

- Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa

 - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

* Các công trình khoa học đã nghiệm thu ( 2006 -  2013):

 + Cấp Bộ:

 - 2006: Giáo trình Giải phẫu tạo hình hệ cao đẳng (dành cho chương trình đào tạo giáo viên THCS) Bộ GD-ĐT - NXB Đại học sư phạm

 - 2007: Dạy – học tích cực bộ môn Luật xa gần của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Thành viên)

 + Cấp Trường, khoa:

 - 2008: Giáo trình môn Giải phẫu tạo hình - Hệ Đại học sư phạm Mỹ thuật.

 - 2010: Kỹ thuật sơn dầu với việc nghiên cứu, học tập của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 - 2011: Sự tham diễn màu đen trong tranh dân gian Đông Hồ Việt Nam

 - 2012: Khả năng biểu đạt của màu đen trong tranh sơn mài Việt Nam

 - 2013: Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Hình họa cho sinh viên thiết kế thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Giải tặng thưởng Tác phẩm: ”Trâu ơi”. Triển lãm Mỹ thuật - Hội Mỹ thuật Việt Nam

5. ThS. Nguyễn Hải Kiên                      

- Chức vụ: Trưởng Bộ mônTrang trí 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa

- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

* Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 - 2013):

 + Cấp trường, khoa:

 -  2006: Bước đầu tìm hiểu nhịp điệu trong tranh và ứng dụng trong giảng dạy sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

- 2010: Sự kết hợp các yếu tố tạo hình trong tranh Sơn dầu

2011: Vận dụng phương pháp học theo góc trong thực hành dạy học Mỹ thuật phổ thông của sinh viên hệ ĐHSP Trường ĐHSPNTTW (thành viên)

- 2012-2014: Nghiên cứu biên soạn tài liệu môn Trang trí 1, 2 các ngành: Đại học sư phạm Mỹ thuật, Đại học Thiết kế thời trang Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (chủ đề tài)

6. ThS. Trương Tuấn Anh                       

 - Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Hình họa   

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa.

  * Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 -  2013):

  + Cấp trường, khoa:

- 2006: Sự phối hợp hài hoà các đường nét trong tranh

- 2010: Hình tượng cô tiên trong chạm khắc Đình làng miền Bắc.

- 2011: Chất cảm trong tranh chân dung.

- 2012: Yếu tố trang trí trong tranh khắc gỗ Nhật Bản thế kỷ XIX. 

- 2013: Nét và mảng trong tranh của họa sỹ Mondrian

7. ThS. GVC. Nguyễn Thị Đông                         

- Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Lý luận.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật,  Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học.

  * Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 - 2013):

+ Cấp Bộ:

- 2008: Xây dựng chương trình môn học Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên Mỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Thành viên)

+ Cấp trường, khoa:

- 2009: Nâng cao chất lượng học môn "Phương pháp dạy học Mỹ thuật" của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.    

- 2010: Biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học Mỹ thuật phổ thông của sinh viên SPMT Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- 20112012: Vận dụng phương pháp học theo góc trong thực hành dạy học Mỹ thuật phổ thông của sinh viên hệ ĐHSP Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (cấp trường).

- 2013 - 2014: Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Phương pháp Dạy học Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (cấp trường - thành viên).

8. ThS. Đào Thúy Anh                        

- Chức vụ:  Giảng viên Bộ môn Lý luận

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật, Thạc sĩ Văn hóa học, Nghiên cứu sinh Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật.

  * Các công trình khoa học đã nghiệm thu ( 2006 -  2013):

 + Cấp trường, khoa:

- 2008: Biểu tượng loài chim và mặt trời trong nghệ thuật chạm khắc cổ Việt Nam – NCKH cấp trường

- 2010: Vẻ đẹp độc đáo của cỏ cây hoa lá trong nghệ thuật chạm khắc kiến trúc thời Nguyễn .

- 2011: Vẻ đẹp hình tượng người phụ nữ trong điêu khắc Việt Nam hiện đại.

- 2012: Giá trị tạo hình của kiến trúc Chiên Đàn .

- 2014: Biên soạn tài liệu giảng dạy Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam (thành viên)

9. ThS. Vũ Hạnh Chi                                   

 - Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Lý luận.

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa.

 * Các công trình khoa học đã nghiệm thu ( 2006 -  2013):

 + Cấp Bộ:

 - 2009: Dạy – Học tích cực bộ môn Luật xa gần của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Thành viên)

 + Cấp trường, khoa:

- 2007: Hiệu quả thẩm mỹ của chất liệu phấn màu trong Hội họa.

- 2008: Tả và gợi - hai thủ pháp xây dựng hình tượng Hội họa.  

2012: Vận dụng phương pháp học theo góc trong thực hành dạy học Mỹ thuật phổ thông của sinh viên hệ ĐHSP Trường ĐHSPNTTW (thành viên)

- 2012 - 2014: Biên soạn tài liệu giảng dạy môn PPDHMT trường ĐHSP Nghệ thuật TW (cấp trường – thành viên)

10. ThS. Ngô Hùng Cường                          

 - Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hình họa

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa

 * Các công trình khoa học đã nghiệm thu ( 2006 - 2013):

 + Cấp trường, khoa:

  - 2011: Khai thác màu sắc dân gian ứng dụng sáng tác hội họa hiện đại.  

  - Triển lãm 3 họa sỹ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (10/2009 )

  - Triển lãm cá nhân tại Tonizakart – Tokyo – Nhật Bản (2/2010 )

  - Triển lãm Nguyễn Văn Cường – Ngô Hùng Cường tại Vietart center  Hà Nội (4/2011)

  - Triển lãm « Faces in motion «  2 họa sỹ tại Pilgrimage Villeg – Huế (9/2011) 

  - Triển lãm « Faces » tại Vedana - Lagoon (7/2012)

  -2012 - 2014: Giáo trình môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam - Hệ ĐHSP Mỹ thuật

 

 11. ThS. Nguyễn Văn Đức                   

- Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hình họa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa.

- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  * Các công trình khoa học đã nghiệm thu ( 2006 -  2013) :

 + Cấp trường, khoa:

- 2012: Những yếu tố cụ thể và trừu tượng trong Hội họa Ấn tượng.

- 2013: Tính cân bằng trong hội họa hiện đại  

- Giải C Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô  Tác phẩm “Công trường ngày mới” Hội Mỹ thuật Hà Nội (2012)

- Giải thưởng triển lãm sinh viên Trường ĐHMT Hà Nội. Tác phẩm  “Ấn tượng Tây nguyên” (2000)

- Triển lãm cá nhân tại Khách sạn Hilton Hà Nội (2004)

- Triển lãm cá nhân tại Khách sạn Hilton Hà Nội (2007)

12. ThS. Ngô Thị Thu Hà                             

- Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Trang trí

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa.

                                      

 13. ThS. Nguyễn Đỗ Long                                                                  

- Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hình họa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mĩ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa.

14. ThS. Nguyễn Thị Mỵ                                 

-  Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hình họa

-  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa.

-  Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

* Các công trình khoa học đã nghiệm thu ( 2006 -  2013):

+ Cấp trường, khoa:

-  2009: Yếu tố vô thức trong sáng tác Hội họa

-  2010: Yếu tố hình thể trong nghệ thuật Hội họa

 - 2012: Nghiên cứu biên soạn tài liệu môn Trang trí 1, 2 các ngành: Đại học sư phạm mỹ thuật, Đại học Thiết kế thời trang Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.(thành viên)  

 - Giải C: Tác phẩm  “Tĩnh vật” Liên hiệp các hội VHNTVN.

- Giải các tác giả trẻ: Tác phẩm  “Tĩnh vật” Liên hiệp các hội VHNTVN.

- Giải tặng thưởng: Tác phẩm “Khúc bi tráng thành Quảng trị” Hội Mỹ thuật Việt Nam

- Giải đồng hạng: Tác phẩm “Chờ xử lý” Hội Mỹ thuật VN

15. ThS. Bùi Thị Nam          

-  Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hình họa

-  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật , chuyên ngành Hội họa

* Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 -  2013):

+  Cấp Bộ:

-  2009: Ứng dụng phần mềm tin học dạy-học tích cực môn hình họa và ký họa ngành sư phạm Mỹ thuật (thành viên).

Cấp trường, khoa:

2005: Màu sắc trong tranh tĩnh vật

- 2008: Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh giáo cụ trực quan môn Ký họa (thành viên)

- 2009: Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh giáo cụ trực quan môn Hình họa - hệ đại học, năm thứ III  (Thành viên )

- 2010: Cảm thức màu sắc trong tranh.

- 2013: Không gian trong tranh dân gian và ảnh hưởng đến nghệ thuật đồ họa Việt Nam hiện đại

16. CN. Nguyễn Minh Tân                      

- Chức vụ:  Giảng viên Bộ môn Lý luận

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật (Đang học cao học)

 

17. CN. Lê Hồng Thao               

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng khoa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh   


 18. ThS. Nguyễn Mai Thơ                             

- Chức vụ: Giảng viên bộ môn Hình họa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa.

- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

 * Các công trình khoa học đã nghiệm thu ( 2006 -  2013):

+ Cấp trường, khoa:                           

- 2010: Tranh sơn mài và những yếu tố trang trí

- 2012: Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Điêu khắc hệ đại học sư phạm (thành viên)

- 2013: Biểu đạt quan hệ giữa hình và nền trong tranh Sơn mài Việt Nam

+ Các giải thưởng chuyên ngành:

- Giải Tài năng trẻ  Tác phẩm  “Trung thu”   Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội   (1996)

- Giải Nokia- Châu Á Thái Bình Dương tại Singapo: Tác phẩm “Ước vọng” (1999)   

- Giải Nokia- Châu Á Thái Bình Dương: Tác phẩm  “Hóa thân” (2000)   

- Bằng danh dự giải thưởng nghệ thuật Asean: Tác phẩm “Hồi ức” (2001)

- Giải B: Tác phẩm “Khoảng lặng Khu vực I” Hội Mỹ thuật VN (2009)

- Triển lãm mỹ thuật  Đinh Tiến Hiếu - Mai Thơ, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

năm 2012.

19.CN. Chu Thị Hương Thu                           

- Chức vụ:  Chuyên viên Văn phòng khoa

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật

20. ThS. GVC. Nguyễn Thị Minh Thùy                         

- Chức vụ: Giảng viên chính Bộ môn Hình họa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Điêu khắc

- Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam

* Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 - 2013):

 + Cấp trường, khoa:

- 2007: Khối thực và khối ảo trong tượng tròn.

- 2008: Giáo trình môn học điêu khắc hệ Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật học phần

- 2009: Bổ sung và chỉnh sửa giáo trình môn học điêu khắc (hệ Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật - học phần 2)

- 2010: Tính cân bằng trong nghệ thuật Điêu khắc Champa.

- 2012: Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Điêu khắc hệ đại học sư phạm (chủ đề tài)

- 2013: Chất liệu gỗ trong nghệ thuật điêu khắc Việt Nam (1954- 1975) 

* Các giải thưởng chuyên ngành:

- Giải B : Tác phẩm “Trống” Hội Mỹ thuật thành phố Biên Hòa - Đồng Nai (1996)

- Giải B : Tác phẩm  “Chiến sỹ” .Hội Mỹ thuật VN (2002)

- Giải thưởng: Tác phẩm  “Mỹ sơn” Hội Mỹ thuật VN (2005)

- Giải thưởng: Tác phẩm  “Đợi” Hội Mỹ thuật VN (2008)

- Giải thưởng: Tác phẩm “Vũ điệu” Hội Mỹ thuật VN (2008)

- Giải C: Tác phẩm “Đôi bạn” Hội Mỹ thuật VN (2013)

- Giải B: Tác phẩm "Khát vọng sống" Hội Mỹ thuật VN (2014)

21. ThS. Phạm Viết Minh Tri                 

 - Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Hình họa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật, chuyên ngành Hội họa

 * Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 -  2013):

 + Cấp trường, khoa:

- 2012: Ảnh hưởng của phương pháp tư duy trong nghệ thuật trừu tượng đến Hội họa Việt Nam thế kỷ XX – NCKH cấp khoa

- 2013: Nghiên cứu hình thể con người trong hội họa và ứng dụng vào giảng dạy môn hình họa khoa Mỹ thuật Cơ sở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

22. ThS. Lê Mai Trinh                                     

- Chức vụ : Giảng viên Bộ môn Trang trí 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa

- Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

 * Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 -  2013) :

 + Cấp trường, khoa:

- 2009: Hình tượng cây tre trong một số tác phẩm Hội họa Việt Nam

- 2010: Hình tượng bàn tay trong một số tác phẩm nghệ thuật   

- 2012: Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Điêu khắc hệ đại học sư phạm  (thành viên)

- 2013: Ý tưởng trong sáng tác hội họa Picasso và ứng dụng vào giảng dạy sinh viên Mỹ thuật

23. ThS. Trần Thanh Tùng    

- Chức vụ: Giảng viên bộ môn Hình họa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa.        

24. ThS. Ngô Văn Sơn                                                                         

- Chức vụ: Giảng viên bộ môn Hình họa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa.

25.  ThS. Trần Thị Vân                               

- Chức vụ:  Giảng viên Bộ môn Trang trí

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, chuyên ngành Hội họa.

 * Các công trình khoa học đã nghiệm thu (2006 -  2013):

 + Cấp trường khoa:

- 2008: Nâng cao hiệu quả của hoạt động ngoại khóa Mỹ thuật ở THCS

- 2009: Nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khóa Mỹ thuật ở THCS.   

- 2010: Vận dụng phương pháp Vẽ tranh theo nhạc trong thực hành dạy học Mỹ thuật của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- 2011: Hình tượng Bác Hồ trong tranh cổ động Việt Nam.                        

- 2012 - 2014: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy môn Phương pháp dạy học Mỹ thuật – Hệ ĐHSP Trường ĐHSP nghệ thuật TW ( chủ đề tài – cấp trường)

 26. CN. Trang Tố Uyên                 

 - Chức vụ:  Giảng viên Bộ môn Lý luận

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật (Đang học cao học)