09:08, Ngày 19/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Nguyễn Thị Tố Nga và Hồ Nhật Minh

27/08/2017 6:28 CH.   257 lượt xem

                    BBT

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 25/8/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 02 học viên Nguyễn Thị Tố Nga và Hồ Nhật Minh - khóa 5 chuyên nghành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

 

Phiên làm việc của Hội đồng 1

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có:GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng;  Các thành viên khác: PGS.TS. Lê Văn Toàn; PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh; TS. Nguyễn Thị Thanh Phương; PGS.TS. Hà Thị Hoa; PGS.TS. Phạm Trọng Toàn (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại hai Hội đồng).

Đề tài 1: Đưa hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa Âm nhạc ở Trường Trung học cơ sở Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

 Học viên: Nguyễn Thị Tố Nga

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thanh Phương

Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học âm nhạc tại Trường THCS Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Trên cơ sở nghiên cứu trên, luận văn đề xuất một số biện pháp đưa hát Chèo cạn vào chương trình hoạt động âm nhạc ngoại khóa tại Trường.

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Nhạc Jazz trong dạy học môn Guitar điện tử tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Học viên: Hồ Nhật Minh

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh

Tóm tắt nội dung: Luận văn tìm hiểu thực trạng nhạc Jazz trong giảng dạy guitar điện tử tại Trường ĐHVH Nghệ thuật Quân đội từ trước đến nay và đề xuất các nội dung, chương trình giảng dạy mới cho môn guitar điện tử.

Xếp loại: Giỏi.