09:07, Ngày 19/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của học viên Nguyễn Thu Hà

07/09/2017 10:58 SA.   140 lượt xem

BBT

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 31/8/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Nguyễn Thu Hà - khóa V chuyên nghành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

 

 Phiên làm việc của Hội đồng

 

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh; TS. Trần Bảo Lân; PGS.TS. Trần Hoàng Tiến; PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại Hội đồng).

Đề tài: Dạy học Sli, Lượn trong giờ ngoại khóa cho sinh viên Sư phạm Tiểu học, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Học viên: Nguyễn Thu Hà

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

Tóm tắt nội dung: Tìm hiểu về hát Sli của người Nùng và hát Lượn của người Tày trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu thực trạng dạy học dân ca và đưa dân ca vào hoạt động ngoại khóa cho sinh viên hệ CĐSP Tiểu học ở Trường CĐSP Lạng Sơn; Đề xuất biện pháp dạy học một số bài hát Sli, Lượn phù hợp và dễ hát của các dân tộc Tày - Nùng trong hoạt động ngoại khóa cho sinh viên tại cơ sở đào tạo.

Xếp loại: Giỏi.