09:07, Ngày 19/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Lê Công Khải và Đỗ Thị Phương

07/09/2017 11:00 SA.   232 lượt xem

                      BBT

 

Chiều ngày 5/9/2017, được sự đồng ý của Ban giám hiệu cùng Hội đồng thảo luận luận văn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Khoa Sau Đại học đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho hai học viên Lê Công Khải và Đỗ Thị Phương - Khóa III chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Phiên làm việc của Hội đồng 1

 

Đề tài 1: Quản lý hoạt động văn hóa tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Thành viên Hội đồng: GS.TS. Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Phan Văn Tú; PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện, Ủy viên và Thư ký).

Học viên: Lê Công Khải

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đào Đăng Phượng

Tóm tắt nội dung: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến quản lý các hoạt động văn hóa của Trung tâm VHTT&DL huyện Phù Ninh, Phú Thọ; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý văn hóa tại Trung tâm từ năm 2012 đến nay; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa của Trung tâm trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Đề tài 2: Quản lý lễ hội truyền thống Quán Giá, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

Thành viên Hội đồng: TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Đào Mạnh Hùng; PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện, Ủy viên và Thư ký).

Học viên: Đỗ Thị Phương

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Văn Tú

Tóm tắt nội dung: Luận văn đã khái quát làm rõ giá trị của lễ hội Quán Giá và đánh giá thực trạng công tác quản lý lễ hội cũng như sự biến đổi của lễ hội trước tác động quá trình hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Đồng thời, qua những đánh giá, khảo sát thực tế, luận văn đưa ra một số phương hướng  và giải pháp quản lý lễ hội phù hợp với địa phương.

Xếp loại: Giỏi