09:06, Ngày 19/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Mai Đình Khang và Đỗ Thu Huyền

12/09/2017 11:19 SA.   159 lượt xem

                     BBT

 

Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 8/9/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 02 học viên Mai Đình Khang và Đỗ Thu Huyền - khóa V chuyên nghành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

 

Phiên làm việc của Hội đồng 1

 

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Vũ Tự Lân; TS. Lê Anh Tuấn; PGS.TS. Phạm Trọng Toàn; PGS.TS. Trần Hoàng Tiến (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí tại hai Hội đồng).

Đề tài 1: Dạy học đàn phím điện tử cho sinh viên Giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. 

Học viên: Mai Đình Khang

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Bích Vân

Tóm tắt nội dung: Luận văn đánh giá về thực trạng dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên giáo dục Mầm non - Sư phạm Âm nhạc, Trường CĐSP Trung ương hiện nay. Bên cạnh đó, đề tài còn nghiên cứu các biện pháp dạy học đệm đàn phím điện tử cho sinh viên tại cơ sở nghiên cứu và khẳng định tính khả thi sau thời gian thực nghiệm sư phạm với 20 sinh viên lớp 14 CĐ SNMN - AN - A học kỳ I năm thứ 3.

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Kỹ thuật luyện ngón trên đàn phím điện tử cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

Học viên: Đỗ Thu Huyền

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Bích Vân

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và giải pháp luyện tập cơ bản cho kỹ thuật luyện ngón trên đàn phím điện tử, luận văn đề xuất những giải pháp luyện tập mới và phù hợp với đối tượng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy - học đàn phím điện tử cho sinh viên năm thứ nhất hệ Sư phạm Âm nhạc, Trường CĐVHNT Tây Bắc. 

Xếp loại: Giỏi