09:01, Ngày 19/11/2017
     
 

Văn bản của Đảng ủy

Thông báo phân công nhiệm vụ ban chấp hành đảng bộ khóa X Nhiệm kỳ 2015 - 2020

17/08/2017 4:02 CH.   361 lượt xem

Quy định kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng

01/08/2013 3:32 CH.   6073 lượt xem

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7

01/08/2013 3:27 CH.   11095 lượt xem

Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 20 - KH/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch 12-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

13/05/2013 11:54 SA.   4957 lượt xem

Thông tri về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2012

15/10/2012 9:30 CH.   3161 lượt xem

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/10/2012 9:24 CH.   2452 lượt xem

Quyết định ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở

21/06/2012 11:58 SA.   4999 lượt xem

Quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị

24/10/2011 10:51 SA.   9240 lượt xem
Thực hiện Quy định số 54/QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị (khóa VIII), sau khi trao đổi thống nhất với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Khoa giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương ban hành quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị như sau: