09:00, Ngày 19/11/2017
     
 

Kế hoạch đào tạo

Quyết định công nhận và xếp hạng tốt nghiệp Đại học chính quy và liên thông chính quy năm 2016 (kèm theo danh sách)

20/06/2017 4:32 CH.   206 lượt xem

Kế hoạch tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2017

20/06/2017 3:10 CH.   2418 lượt xem

Kế hoạch Ôn tập và Lịch thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ năm 2016 - 2017 (đăng ký tại phòng Đào tạo)

28/04/2017 9:24 SA.   1047 lượt xem

Lịch thi và lịch bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp K8 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật, K7 ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang, K4 ĐH Thiết kế Đồ họa, K4 ĐH Quản lý văn hóa hệ Liên thông chính quy

28/04/2017 9:18 SA.   699 lượt xem

Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng năm 2017

27/03/2017 11:21 SA.   496 lượt xem

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2016 - 2017 (Đợt thi CĐR.01.17)

21/03/2017 3:40 CH.   496 lượt xem

Kế hoạch quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K7 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật và K4 ĐH Quản lý văn hóa hệ liên thông chính quy

29/11/2016 4:04 CH.   776 lượt xem

Kế hoạch quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K45 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ

29/11/2016 3:54 CH.   680 lượt xem