09:02, Ngày 19/11/2017
     
 

Các biểu mẫu

Phiếu xác nhận hoàn tất thủ tục thanh toán ra trường

08/08/2017 3:49 CH.   354 lượt xem

Quy định nộp lưu chiểu Khóa luận, Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp, Chương trình nghệ thuật, Sáng tác tranh, Tập san bài tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy năm 2017

03/08/2017 9:47 SA.   251 lượt xem

Quy định về thể thức văn bản Thuyết minh Đồ án, Khóa luận, Tập san tốt nghiệp của các ngành đào tạo

17/05/2017 2:14 CH.   540 lượt xem

Quyết định công nhận và xếp hạng tốt nghiệp bổ sung CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy năm 2015

11/07/2016 10:10 SA.   351 lượt xem

Quy định nộp lưu chiểu khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp, chương trình nghệ thuật, sáng tác tranh, tập san bài tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy năm 2016

23/06/2016 7:44 SA.   1234 lượt xem

Phiếu xác nhận hoàn tất thủ tục thanh toán ra trường

21/06/2016 10:28 SA.   1366 lượt xem

Quy định về thể thức văn bản Thuyết minh Đồ án, Khóa luận, Tập san tốt nghiệp năm 2016

25/02/2016 4:13 CH.   2477 lượt xem

Quyết định công nhận và xếp hạng tốt nghiệp bổ sung ĐH Thiết kế Đồ họa hệ chính quy năm 2015

03/10/2015 11:00 SA.   349 lượt xem