08:58, Ngày 19/11/2017
     
 

Thông báo của Đảng ủy

Thông báo phân công nhiệm vụ ban chấp hành đảng bộ khóa X Nhiệm kỳ 2015 - 2020

17/08/2017 4:02 CH.   361 lượt xem

Đại hội bầu cấp ủy khóa X Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020

14/07/2017 4:11 CH.   465 lượt xem

Công văn đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

20/08/2012 9:46 SA.   2612 lượt xem

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

21/06/2012 11:51 SA.   3039 lượt xem

Danh sách ban chấp hành Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015

10/08/2010 9:21 CH.   7996 lượt xem

Kế hoạch Tổ chức Đại hội các Chi bộ Nhiệm kỳ 2010 - 2012

15/04/2010 10:35 CH.   5315 lượt xem
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ thực tiễn tổ chức các chi bộ thuộc đảng bộ trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. Đảng uỷ triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc đảng bộ trường theo nhiệm kỳ 2010 - 2012 với những nội dung cụ thể như sau

Hướng dẫn Qui trình, tiêu chuẩn công tác kết nạp Đảng viên

15/04/2010 10:34 CH.   8045 lượt xem
Trong thời gian qua, công tác phát triển đảng tại Đảng bộ trường ĐHSP Nghệ thuật trung ương đã có những khởi sắc và đạt được kết quả tốt

Hướng dẫn nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ

15/04/2010 12:00 SA.   17143 lượt xem
Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động, đồng thời là nguyên tắc tổ chức và biện pháp có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ xây dựng, củng cố chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.