09:01, Ngày 19/11/2017
     
 

Khảo thí

Thông báo tuyển chọn kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 năm 2015

27/05/2015 4:09 CH.   2452 lượt xem

Kế hoạch thẩm định báo cáo Tự đánh giá của trường ĐHSP Nghệ thuật TW

14/05/2012 4:59 CH.   2785 lượt xem

Quyết định về việc tổ chức lại đơn vị trực thuộc Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

03/02/2012 3:53 CH.   4382 lượt xem