19:20, Ngày 21/09/2017
     
 

Tin khoa học

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 - 2017

20/06/2017 2:50 CH.   417 lượt xem

Nghiệm thu 02 đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ

16/03/2017 4:00 CH.   350 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp khoa năm 2016

20/02/2017 1:57 CH.   548 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số B2015-36-27 tại cơ sở

26/12/2016 10:28 SA.   361 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ ở cơ sở

08/12/2016 4:43 CH.   484 lượt xem

Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2016 – 2017

20/11/2016 12:18 CH.   647 lượt xem

Hội thảo “Giáo dục nghệ thuật – thực trạng và giải pháp”

27/05/2016 9:06 SA.   1025 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2015 - 2016

12/05/2016 6:08 CH.   1635 lượt xem