08:56, Ngày 19/11/2017
     
 

Tin khoa học

Hội thảo “Cơ sở dữ liệu âm nhạc trong đào tạo nghệ thuật”

10/11/2017 9:38 SA.   51 lượt xem

Giá trị nghệ thuật của chạm khắc trên đá chùa Bút Tháp (Thuận Thành - Bắc Ninh)

05/10/2017 10:12 SA.   121 lượt xem

Truyền thống Văn hóa âm nhạc Việt Nam từ thời kỳ dựng nước đến cuối thế kỷ thứ X

29/09/2017 11:38 SA.   153 lượt xem

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016 - 2017

20/06/2017 2:50 CH.   520 lượt xem

Nghiệm thu 02 đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ

16/03/2017 4:00 CH.   419 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp khoa năm 2016

20/02/2017 1:57 CH.   694 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số B2015-36-27 tại cơ sở

26/12/2016 10:28 SA.   415 lượt xem

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ ở cơ sở

08/12/2016 4:43 CH.   560 lượt xem