08:54, Ngày 19/11/2017
     
 

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

Hiệu quả và sự lan toả của Dự án Giáo dục Mĩ thuật, đáp ứng được nhu cầu thực tế và yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

28/07/2017 12:46 CH.   318 lượt xem

Giáo dục Nghệ thuật trong chương trình phổ thông đổi mới

24/06/2017 8:18 SA.   1118 lượt xem

Thực trạng năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật ở các trường tiểu học và trung học cơ sở

24/02/2017 2:00 CH.   2093 lượt xem

Hình tượng chim phượng trong chạm khắc đình Hoành Sơn

24/02/2017 1:59 CH.   576 lượt xem

Diễn xướng của hát Trống quân ở trung du Bắc Bộ

24/02/2017 1:59 CH.   666 lượt xem

Tiểu thuyết Việt Nam đương đại trên những đường biên loại thể

24/02/2017 1:58 CH.   606 lượt xem

Những mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học qua các thời kỳ phát triển của giáo dục đại học trên thế giới và Việt Nam Hội nhập cùng phát triển

24/02/2017 1:57 CH.   1642 lượt xem

Bàn về dịch thuật văn học qua trường hợp Truyện Kiều

24/02/2017 1:54 CH.   365 lượt xem