09:00, Ngày 19/11/2017
     
 

Ảnh trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhìn từ vệ tinh

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

                 

 

Địa chỉ: Km9 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: (84) 4.38544468

Fax: (84) 4.38544468

Email:spnttw@spnttw.edu.vn