Hoạt động đào tạo

Quyết định 241/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 10 tháng 2 năm 2015 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo năm 2015 Tại trường Trung cấp văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên

11 Tháng Hai 2015

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 241/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 10 tháng 2 năm 2015 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo năm 2015  Tại trường Trung cấp văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên