Hoạt động nghiên cứu

Tập huấn về công tác “Lý luận phê bình âm nhạc”

21 Tháng Mười Hai 2011

BBT

 

 Chương trình tập huấn “Lý luận phê bình âm nhạc” do Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tổ chức vào ngày 20-12-2011 đã nhận được sự quan tâm của các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, nhà sư phạm nghệ thuật, các cơ quan báo chí truyền hình ... và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường bởi tính thời sự, cấp thiết.

 

Chương trình có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ, nhà báo, nhà nghiên cứu lý luận và phê bình âm nhạc đến từ các đơn vị đào tạo, quản lý âm nhạc, các cơ quan quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Về phía Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có đại diện Ban giám hiệu cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Trong lời phát biểu đề dẫn, PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW - đã nhấn mạnh tới tính cần thiết của công tác nghiên cứu lý luận phê bình đối với việc sáng tác, biểu diễn và đào tạo nghệ thuật âm nhạc. Cũng như chỉ ra một thực trạng về công tác phê bình nghệ thuật nói chung, phê bình âm nhạc nói riêng: “…Chúng ta đang rất cần có những nhà lý luận phê bình âm nhạc theo đúng nghĩa…”

 

PGS.TSKH Phạm Lê Hoà - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phát biểu đề dẫn chương trình tập huấn “Lý luận phê bình âm nhạc”

 

Sau lời phát biểu của PSG.TSKH Phạm Lê Hoà, các đại biểu tham dự chương trình đã được nghe nhiều tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà phê bình... Các tham luận lần này tập trung vào những nội dung chính như: các quan niệm về phê bình âm nhạc, thực trạng và giải pháp cho công tác phê bình âm nhạc ở Việt Nam. Ở nội dụng thứ nhất liên quan đến việc lý giải về phê bình âm nhạc, có các tham luận như: Thế nào là lý luận âm nhạc và phê bình âm nhạc? Nhìn nhận và phê bình âm nhạc dưới góc độ liên ngành … Nhóm nội dung về thực trạng công tác lý luận phê bình âm nhạc, các tham luận như Nhà phê bình âm nhạc – anh ở đâu? Thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc và biểu diễn ca nhạc hiện nay…. chỉ ra nhiều khía cạnh thực tiễn, trong đó đặc biệt tập trung chỉ ra những hạn chế, yếu kém của công tác lý luận phê bình âm nhạc hiện nay. Xuất phát từ thực tiễn, nhóm nội dung về giải pháp đã đưa ra các biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn đồng thời phát huy những thuận lợi của công tác lý luận phê bình âm nhạc.

Với nội dung phong phú của các tham luận và các ý kiến đóng góp xây dựng, chương trình tập huấn về “Lý luận phê bình âm nhạc” đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ đó nhằm tìm hiểu nguyên nhân, thực trạng và đề xuất giải pháp góp phần để công tác lý luận phê bình âm nhạc ở nước ta hiện nay thực sự có ý nghĩa, đảm bảo tính chính xác về khoa học; bám sát với thực tế đời sống âm nhạc nước nhà.

 

 

 Những tham luận trong chương trình tập huấn:

1.      Nhìn nhận lý luận và phê bình âm nhạc dưới góc độ liên ngành – GS.TS. Phạm Minh Khang

2.      Vai trò và chức năng của phê bình âm nhạc trong đời sống văn hoá ở nước ta – PGS.TS.Cù Lệ Duyên- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

3.      Thế nào là lý luận âm nhạc và phê bình Âm nhạc? – TS. Nguyễn Đăng Nghị - Tạp chí Văn hoá nghệ thuật

4.      Nhà phê bình âm nhạc, anh ở đâu? – NS. Nguyễn Thị Minh Châu

5.      Cần có phê bình âm nhạc mang tính chuyên nghiệp- TS. Nguyễn Thị Tố Mai- Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

6.      Vài nét về thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc và biểu diễn ca nhạc hiện nay- TS. Phạm Trọng Toàn – Phó hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

7.      Về chuyên ngành lý luận và phê bình âm nhạc – PGS.TS. Vũ Nhật Thăng - Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

8.      Vài nét về công tác phê bình âm nhạc hiện nay – TS.Trịnh Hoài Thu - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

9.      Lý luận phê bình âm nhạc - Thực trạng và giải pháp – NS. Trần Lệ Chiến – Đài tiếng nói Việt Nam

10.  Góp phần vào định hướng cơ bản âm nhạc chuyên nghiệp ở Hà Nội hiện nay – TS.Trần Hoàng Tiến - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm