Thông báo mở lớp cấp chứng chỉ hoàn chỉnh kiến thức tương đương ĐHSP Âm nhạc chính quy">Thông báo mở lớp cấp chứng chỉ hoàn chỉnh kiến thức tương đương ĐHSP Âm nhạc chính quy">Thông báo mở lớp cấp chứng chỉ hoàn chỉnh kiến thức tương đương ĐHSP Âm nhạc chính quy" />

Sinh viên tra cứu

Thông báo mở lớp cấp chứng chỉ hoàn chỉnh kiến thức tương đương ĐHSP Âm nhạc chính quy

08 Tháng Hai 2012

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

TRUNG TÂM UD&PT NGHỆ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Mở lớp cấp chứng chỉ hoàn chỉnh kiến thức tương đương

ĐHSP Âm nhạc chính quy

 

            Thực hiện quyết định số 252/QĐ-BGDĐT, ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc;

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu về việc tạo điều kiện cho các học viên đã tốt nghiệp bậc đại học hệ VHVL tiếp tục nâng cấp trình độ Cao học Sư phạm Âm nhạc. Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật mở lớp bổ sung kiến thức – cấp chứng chỉ hoàn thiện ĐHSP Âm nhạc tương đương chính quy;

Lớp học tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Km9 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).

I - Chương trình đào tạo: Bổ sung kiến thức tương đương ĐHSP Âm nhạc chính quy.

II - Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp bậc đại học hệ VHVL ngành Sư phạm Âm nhạc.

III - Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 06 tháng 02 đến ngày 27 tháng 02 năm 2012, tại Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật – Phòng 201 nhà C – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Km9 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội);

ĐT: 04.62516416  -  0906070831

IV - Dự kiến khai giảng: 14h ngày 27 tháng 02 năm 2012.

V - Hồ sơ gồm:

            - Đơn xin học (theo mẫu).

            - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp ĐHSP Âm nhạc hệ VHVL.

            - 04 ảnh 4x6.

Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật xin trân trọng thông báo!

 

TRUNG TÂM UD&PT NGHỆ THUẬT