Hoạt động nghiên cứu

Nghiệm thu cấp cơ sở 04 đề tài Khoa học cấp Bộ 2012

28 Tháng Ba 2012

BBT

 

            Trong hai ngày 22 và 23/ 3, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở 04 đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2012. Tham dự Hội nghị có các nhóm thực hiện đề tài, thành viên của Hội đồng nghiệm thu và khách mời là lãnh đạo các đơn vị trong trường.

 

Toàn cảnh Hội nghị Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH Cấp Bộ

 

Điểm tương đồng của các đề tài được nghiệm thu lần này đều nhằm mục đích nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy ở một số các môn học như: Phân tích tác phẩm, Âm nhạc cổ truyền, Phương pháp dạy học âm nhạc, Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu của các đề tài này sau khi nghiệm thu sẽ được ứng dụng vào công tác dạy và học tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW, ngoài ra còn có thể được sử dụng làm giáo trình, tài liệu tham khảo đối với nhiều đơn vị đào tạo sư phạm nghệ thuật khác trong cả nước. 

Tại Hội nghị, các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tình hình, kết quả của việc thực hiện đề tài: mục đích nghiên cứu, các nội dung chi tiết, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, các sản phẩm khoa học, đào tạo, ứng dụng của đề tài… Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét cụ thể, chi tiết nhằm chỉ ra mặt ưu điểm cũng như những điểm còn tồn tại cần khắc phục của đề tài.  

 

Các đề tài lần này đều được Hội đồng nghiệm thu thông qua với số điểm tuyệt đối. Sau khi tiếp nhận ý kiến phản biện, đóng góp, các chủ nhiệm và nhóm thực hiện đề tài sẽ tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện đề tài trước khi được đưa vào nghiệm thu chính thức.

 

Danh sách các đề tài được nghiệm thu:

1.      Nghiên cứu biên soạn tài liệu môn Phân tích tác phẩm âm nhạc hệ đại học sư phạm âm nhạc – Mã số: B2010-36-22; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa

2.      Xây dựng tài liệu môn Âm nhạc cổ truyền Việt Nam cho hệ ĐHSP Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW Mã số: B2010-36-24. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Thị Hoa

3.      Nghiên cứu xây dựng tài liệu phương pháp dạy học âm nhạc cho hệ Đại học sư phạm âm nhạc – Mã số: B2010-36-25. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hải Phượng

4.      Nghiên cứu xây dựng tài liệu khoa học giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường ĐHSP Nghệ thuật TW – Mã số: B2010-36-20. Chủ nhiệm đề tài: CN. Lưu Thị Phát

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm