Văn bản đào tạo

Quyết định 735/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 07 tháng 8 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2008 – 2012 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy

29 Tháng Tám 2012

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 735/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 07 tháng 8 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2008 – 2012  ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm