Hoạt động đào tạo

Quyết định 828/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 28 tháng 8 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2012 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật liên thông từ trình độ Cao đẳng lên đại học theo hình thức VLVH tại trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình

28 Tháng Tám 2012

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

Quyết định 828/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 28 tháng 8 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2012  ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật liên thông từ trình độ Cao đẳng lên đại học theo hình thức VLVH tại trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình