Hoạt động đào tạo

Quyết định 1479/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 23 tháng 12 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật ĐH Quản lý văn hóa hệ chính quy lần 2 năm 2012

29 Tháng Mười Hai 2012

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

Quyết định 1479/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 23 tháng 12 năm 2012 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật ĐH Quản lý văn hóa hệ chính quy lần 2 năm 2012