Tin tức – Sự kiện

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang: Cán bộ phải sống được bằng lương

07 Tháng Giêng 2013

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở” - đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hà Nội chiều 4.1.

Chủ tịch Nước đánh giá, nhìn tổng thể, bộ máy của TP.Hà Nội đã tinh gọn hơn trước đây. Vai trò, vị trí, hiệu quả, chất lượng hoạt động đã tăng lên dù sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP phải đối mặt với số lượng công việc khổng lồ, có tính phức tạp cao hơn trước đây. 

                                      

                                                                    Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang. Ảnh: InternetTuy nhiên, về bộ máy tổ chức khối chính quyền, Chủ tịch Nước chỉ ra một số vấn đề lớn như chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức còn có độ vênh; mô hình chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn chưa rõ; việc hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành; sự thiếu thống nhất trên bình diện quốc gia về mô hình tổ chức xã, phường, thị trấn và cơ cấu bên dưới; vai trò giám sát của các đoàn thể... 

Liên quan đến vấn đề biên chế của cán bộ ở cấp cơ sở, Chủ tịch Nước nhận định: “Đây là vấn đề đại sự. Hiện nay, bộ máy rất đông nhưng chưa thực sự mạnh. Nhiều xã, phường có tới 300-400 cán bộ nhưng vẫn còn kêu thiếu. Tới đây, phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí cán bộ, không thể để chồng chéo, nhùng nhằng như giai đoạn trước đây...”. 

Chủ tịch Nước cho rằng, tinh gọn bộ máy song phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động cao lên. “Số lượng biên chế phải đi đôi với trình độ, chất lượng. Hiện nay, số lượng thì ngày một phình ra, trong khi đời sống lại chưa đảm bảo. Do đó, câu chuyện không thể né tránh là tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Phải làm sao để cán bộ sống được bằng tiền lương”.

 

                                                                                                                           Theo laodong.com.vn