Tuyển sinh đại học

Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013

12 Tháng Ba 2013

                         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                  TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

_________

                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

                 Số:            /TB-ĐHSPNTTW- ĐT                                                                  Hà Nội, ngày        tháng        năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013

 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Ký hiệu: GNT) thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 với các nội dung như sau:

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có Bằng tốt nghiệp THPT và tương đương, theo Quy định của Bộ GD& ĐT.

 

Số

TT

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành  đào tạo

Khối thi

 

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

 

Ghi chú

 

 

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

GNT

 

 

1400

 

 

+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2013: 400 chỗ.

+ Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo TT Liên Bộ số 10/TTLB, 18/08/1989.

I. Hệ đại học:

- Xét tuyển: Môn Ngữ văn, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học THPT cho tất cả các ngành. Thí sinh nộp bản sao Học bạ, Bằng tốt nghiệp cùng Hồ sơ ĐKDT. (Theo Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào cơ sở đào tạo khối Văn hóa - Nghệ thuật năm 2013)

- Tổ chức thi: Hai môn năng khiếu (hệ số 2) cụ thể như sau:

 

1. Sư phạm Âm nhạc:

- Ngày 11/7/2013 thi môn Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ.

 2. Sư phạm Mỹ thuật:

- Ngày 11/7/2013 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút, Bố cục (240 phút).

 3. Quản lý Văn hoá:

- Ngày 11/7/2013 thi Năng khiếu: Môn thi như khối H, hoặc khối N;

 4. Quản lý văn hóa nghệ thuật:

- Ngày 11/7/2013 thi Năng khiếu: Môn thi như khối H, hoặc khối N;

 5. Thiết kế thời trang:

- Ngày 11/7/2013 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút);

- Ngày 12/7/2013 thi môn Trang trí (240 phút).

 

Địa chỉ, điện thoại phòng đào tạo:

ĐT: 043.8547301. Tầng 4, Khu Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

 

 

 

Hệ đào tạo đại học

1. Sư phạm Âm nhạc

2. Sư phạm Mỹ thuật

3. Quản lý  văn hóa

4. Quản lý văn hóa nghệ thuật

5. Thiết kế Thời trang

6. Hội họa

7. Thiết kế Đồ họa

 

 

 

D140221

D140222

D220342

D220342

D210404

D210103

D210403

 

N

H

H, N

H, N

H

H

H

 

250

250

80

70

250

50

250

 

 Hệ đào tạo cao đẳng

1. Sư phạm Âm nhạc

2. Sư phạm Mỹ thuật

 

 

C140221

C140222

 

N

H

 

100

   100

 

 

6. Thiết kế đồ hoạ:

- Ngày 11/7/2013 thi môn Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút);

- Ngày 12/7/2013 thi môn Trang trí (240 phút).

7. Hội hoạ:

- Ngày 11/7/2013 thi môn Hình hoạ (vẽ người bán thân, 360 phút);

 - Ngày 12/7/2013 thi môn Bố cục (360 phút).

II. Hệ Cao đẳng:

1. Sư phạm Âm nhạc

2. Sư phạm Mỹ thuật

* Xét tuyển nguyện vọng 2 từ kết quả thi ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật của trường ĐHSP Nghệ thuật TW và các trường ĐH khác có cùng môn thi, khối thi.

 

*Chú ý: Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường, mỗi ngành phải nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi;

     - Kết quả môn Hình hoạ, Bố cục, Trang trí, Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ  được tính chung cho các ngành dự thi có cùng khối thi, môn thi. (Nhà trường chỉ chuyển điểm các môn thi chung cho các thí sinh dự thi với điều kiện: khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Đơn đề nghị chuyển điểm các môn thi chung theo mẫu nộp cho cán bộ tiếp nhận).

               - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Km 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội)  ĐT: 043.854 73 01; Website: http://www.spnttw.edu.vn hoặc gửi về tuyensinh@spnttw.edu.vn.

 

  Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

  - BGH (để báo cáo);

  - Ban biên tập Website;

  - Lưu VT, ĐT.    

                                                                                                                        PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa