Tuyển sinh đại học

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2013

12 Tháng Ba 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Số:            /TB-ĐHSPNTTW- ĐT                                                                               Hà Nội, ngày        tháng        năm 2013

  

THÔNG BÁO

Vv tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2013

 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Ký hiệu: GNT) thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học liên thông hệ chính quy năm  2013 với các nội dung như sau:

    1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc

    2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có Bằng tốt nghiệp Cao đẳng cùng chuyên ngành đăng ký dự thi và tương đương, theo Quy định của Bộ GD& ĐT

    3. Ngành dự thi và các môn thi:

 

 

STT

Ngành học

Khối thi quy ước

Mã ngành quy ước

Chỉ tiêu

(dự kiến)

 

Ghi chú

 

 

Đào tạo đại học liên thông

hệ chính quy (từ CĐ lên ĐH)

 

 

 

200

 

 

 I. Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển:

- Xét tuyển: Môn Ngữ văn, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học THPT cho tất cả các ngành

- Tổ chức thi: Các môn năng khiếu (hệ số 2)

1. ĐHSP Âm nhạc:

- Ngày 11/7/2013 thi môn Kiến thức âm

nhạc tổng hợp - Xướng âm; Thanh nhạc - Nhạc cụ (Thi theo thứ tự phòng thi)

 

 

2. ĐHSP Mỹ thuật:

- Ngày 11/7/2013 thi môn Hình họa (240 phút); Bố cục (240 phút)

3. ĐH Quản lý văn hóa:

- Thí sinh đăng ký dự thi khối N, môn thi như ĐHSP Âm nhạc.

- Thí sinh đăng ký dự thi khối H, môn thi như ĐHSP Mỹ thuật.

 

1

Sư phạm Âm nhạc

N

D140221

 

70

 

2

Sư phạm Mỹ thuật

H

D140222

 

70

 

3

Quản lý văn hóa

H, N

D220342

 

60

 

 

 

II. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển:

1. ĐHSP Âm nhạc:

- Ngày 11/7/2013 thi môn Kiến thức âm nhạc tổng hợp (180 phút) ; Thanh nhạc; Nhạc cụ (Thi theo thứ tự phòng thi)

2. ĐHSP Mỹ thuật:

- Ngày 11/7/2013 thi môn Hình họa (240 phút); Bố cục (240 phút)

- Ngày 12/7/2013 thi môn Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp (180 phút)

3. ĐH Quản lý văn hóa:

- Thí sinh đăng ký dự thi khối N, môn thi như ĐHSP Âm nhạc.

- Thí sinh đăng ký dự thi khối H, môn thi như ĐHSP Mỹ thuật.

 

4. Thời gian nộp hồ sơ (Hồ sơ theo mẫu quy định): Từ 11/3/2013 đến 17h00 11/4/2013 tại các Sở GD&ĐT; Từ 12/4/2013 đến 17h00 19/4/2013 tại Phòng Đào tạo, Tầng 4,  Khu hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

5. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Tầng 4, Khu Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;  ĐT: 043.854 73 01; Website: http://www.spnttw.edu.vn ; Email: tuyensinh@spnttw.edu.vn

 

                

Nơi nhận:                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

  - BGH (để báo cáo);

  - Ban biên tập Website;

  - Lưu VT, ĐT.                       

                                                                                                                         

                                                                                                                                                PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà