Hoạt động nghiên cứu

Nghiệm thu 12 đề tài Nghiên cứu Khoa học

24 Tháng Tư 2013

PV

 

Từ ngày 09/04 đến ngày 16/04/2013, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cho 12 đề tài Nghiên cứu Khoa học của giảng viên đã được triển khai thực hiện từ năm 2011.

 

Tham gia đánh giá nghiệm thu các đề tài có Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài và đông đảo cán bộ, giảng viên quan tâm tới dự. Mỗi Hội đồng nghiệm thu gồm: Chủ tịch hội đồng, thư ký và các ủy viên.

 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học

 

Sau hai năm thực hiện, với tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực các chủ nhiệm đề tài đã đạt được những kết quả khoa học nhất định để báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu. Hội nghị đã diễn ra trong không khí sôi nổi với phần phản biện, trao đổi giữa Hội đồng nghiệm thu và chủ nhiệm đề tài.

 

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Đa số các đề tài báo cáo ở Hội nghị đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, có tính thời sự, gắn liền với thực tiễn hoạt động giảng dạy như: Sơ đồ hóa kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Cố kết cộng đồng trong đời sống văn hóa của người Tày vùng núi phía Bắc Việt Nam; Khai thác các yếu tố văn hóa nghệ thuật trong một số lễ hội truyền thống tiêu biểu ở Thăng Long (Hà Nội); Vai trò của văn hóa truyền thống dòng họ trong đời sống hiện nay (Qua khảo sát ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội);…v.v.

 

Phản biện đề tài đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài

 

Về nội dung, các đề tài lần này đã đạt được những kết quả như: Xây dựng được cấu trúc đề cương chi tiết dùng cho việc giảng dạy, đưa ra các bài tập phát triển kĩ năng hiệu quả cho sinh viên chuyên ngành. Ngoài ra, các bộ phiếu trưng cầu ý kiến được các nhóm nghiên cứu xây dựng rất sát với đề tài, danh sách tài liệu tham khảo phong phú. Các đề tài đều mạnh dạn đưa ra những phương pháp mới áp dụng vào thực tiễn giảng dạy. Năng lực quan sát, khả năng phân tích vấn đề khoa học của các chủ đề tài được bộc lộ rõ nét ở phần kiến nghị của mỗi đề tài. Về hình thức, nhìn chung, các đề tài đều có cấu trúc mạch lạc, bố cục chặt chẽ, khoa học.

   Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 12 đề tài được các Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua. Đây chính là nguồn tư liệu tham khảo mới, bổ ích phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

 

Danh sách các đề tài được nghiệm thu tại Hội nghị nghiệm thu đề tài NCKH năm 2011 của giảng viên:

 

1. Sơ đồ hóa kiến thức môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin. (Chủ nhiệm đề tài: TS. Bạch Thị Lan Anh)

 

2. Cố kết cộng động trong đời sống văn hóa của người Tày vùng núi phía Bắc Việt Nam. (Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Hải Hưng)

 

3. Khai thác các yếu tố văn hóa nghệ thuật trong một số lễ hội truyền thống tiêu biểu ở Thăng Long (Hà Nội). (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo)

 

4. Vai trò của văn hóa truyền thống dòng họ trong đời sống hiện nay (Qua khảo sát ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Thị Cẩm Vân)

 

5. Vận dụng phương pháp “Dạy – Học theo góc” trong thực hành dạy học Mỹ thuật phổ thông của sinh viên hệ đại học sư phạm - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Đông)

 

6. Nghiên cứu biên soạn tài liệu điêu khắc hệ đại học sư phạm Mỹ thuật. (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Minh Thùy)

 

7. Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy Xướng âm (học phần I) cho hệ đại học sư phạm Âm nhạc. (Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Tố Mai)

 

8. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc cho sinh viên hệ Đại học sư phạm Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Mai Tuyết)

 

9. Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố cục chất liệu Lụa hệ đại học sư phạm Mỹ thuật – Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. (Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Nhung)

 

10. Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố cục chất liệu Sơn dầu. (Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Trang Ngà)

 

11. Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố cục chất liệu Sơn mài hệ đại học sư phạm Mỹ thuật – Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. (Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Quang Hải)

 

12. Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Bố cục chất liệu khắc gỗ hệ đại học sư phạm Mỹ thuật – Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. (Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị May)