Hoạt động đào tạo

Quyết định 1132, 1133, 1134, 1136/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010,2011 tại các trường nghệ thuật

21 Tháng Chín 2013

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 1132/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2013 Tại trường CĐVHNT Nghệ An - 3385

 

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 1133/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2013 Tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

 

 Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

Quyết định 1134/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2011 – 2013 Tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 1136/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2012 Tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Yên Bái