Tin tức – Sự kiện

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn điểm Công đoàn bộ phận phòng Tổ chức - Hành chính nhiệm kỳ 2023-2028

13 Tháng Ba 2023

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về việc tổ chức đại hội các công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028, từ ngày 10 đến ngày 23/3/2023, 14 Công đoàn bộ phận trực thuộc tiến hành tổ chức Đại hội. Công đoàn bộ phận phòng Tổ chức - Hành chính được Công đoàn Trường lựa chọn là đại hội điểm và được tổ chức vào ngày 10/3/2023 với sự tham dự của đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn trường; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị.

Đại hội điểm công đoàn phòng Tổ chức - Hành chính - điểm nhấn tạo thành công chung

của kỳ đại hội các công đoàn bộ phận

 Mở đầu đại hội, đồng chí Lê Đình Tươi - Chủ tịch công đoàn phòng Tổ chức - Hành chính đọc báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong báo cáo đã nêu rõ về tình hình cán bộ, viên chức người lao động trong công đoàn phòng Tổ chức - Hành chính và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI nhiệm kỳ 2017 - 2022 như: Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với các công đoàn viên trong công đoàn bộ phận; nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào, vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19; Theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu công đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam…; Tổ chức các phòng trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, người lao động trong công đoàn bộ phận; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho các công đoàn viên; Phối hợp cùng các đồng chí trưởng đơn vị trong việc quán triệt đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, kế hoạch của cấp trên.

Đồng chí Lê Đình Tươi - Chủ tịch công đoàn phòng Tổ chức - Hành chính đọc báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ

2023 - 2028

Sau khi nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, các đồng chí đoàn viên công đoàn phòng Tổ chức - Hành chính đã đóng góp rất nhiều ý kiến vào báo cáo và trình bày các tham luận về nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và công tác nữ công.