Hoạt động đào tạo

Quyết định 516/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2012 – 2014 Tại trường Đại học Hải Phòng

18 Tháng Năm 2014

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 516/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2012 – 2014  Tại trường Đại học Hải Phòng