Hoạt động nghiên cứu

Nghiệm thu đề tài cấp Trường của giảng viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2013 - 2014

22 Tháng Ba 2015

                                                                                                                                    PV

                                                                                                                     

Từ ngày 03 đến 10/3/2015, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành nghiệm thu cho 11 đề tài cấp Trường của giảng viên năm 2013 - 2014.

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường,

Đề tài mã số T2013-32 do ThS. Nguyễn Mai Hương làm chủ nhiệm

 

Điểm tương đồng của các đề tài được nghiệm thu lần này đều tập trung vào đối tượng và phạm vi nghiên cứu trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Có thể kể đến những đề tài như: “Ứng dụng E-Learning hỗ trợ kĩ năng tự học môn Tâm lý học cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”, “Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn hình họa phần 5, hệ ĐHSP Mỹ thuật - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”, “Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên ngành Quản lí văn hóa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW”,… Kết quả nghiên cứu của các đề tài sau khi nghiệm thu sẽ được sử dụng làm giáo trình, tài liệu tham khảo trong các môn học cho giảng viên và sinh viên các ngành đào tạo của Trường.

 


      Thành viên trong Hội đồng nhận xét và đóng góp ý kiến cho các đề tài

 

 

Sau hai năm thực hiện và tiến hành nghiên cứu, các chủ nhiệm cùng nhóm thực hiện đều triển khai đề tài một cách nghiêm túc, đúng như nội dung đã kí trong Hợp đồng. Sản phẩm đưa ra nghiệm thu đa số được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt chất lượng cao, tôn trọng tính nghiêm túc, khoa học trong lựa chọn phương pháp nghiên cứu; có tính ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy cao; gắn kết được giữa cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn; phù hợp với đặc thù của từng ngành học cụ thể. Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu cũng đã đưa ra ý kiến nhận xét cụ thể, chi tiết, chỉ ra những điểm còn tồn tại, cần khắc phục của các đề tài. Kết quả có 11 đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua với 09 đề tài xếp loại Tốt, 02 đề tài xếp loại Khá.

Xác định nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của một cơ sở giáo dục, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW luôn chú trọng và đầu tư một cách hợp lý, có hiệu quả nhất đối với hoạt động này. Nghiệm thu các đề tài khoa học một lần nữa khẳng định ý nghĩa cần thiết của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển chung của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; qua đó góp phần khẳng định vị thế của Trường là một trung tâm nghiên cứu khoa học quan trọng trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật của đất nước.

 

Kết quả nghiệm thu các đề tài như sau:

STT

Đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Đơn vị

Xếp loại

 

1

Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Mã số: T2013-26

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai

 

K. VHNT

 

 Tốt

 

2

Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam - Hệ Đại học Sư phạm Mỹ thuật; Mã số: T2013-27

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Thư

 

K. MTCS

 

Tốt

 

3

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Phương pháp dạy học Mỹ thuật - Hệ Đại học Sư phạm Mỹ thuật; Mã số: T2013-28

 

ThS. Trần Thị Vân

 

K. MTCS

 

Tốt

 

4

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa - Học phần V -  Hệ Đại học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Mã số: T2013-29

 

ThS. Nguyễn Thị May

 

K. SPMT

 

Tốt

 

5

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Trang trí - Học phần III & IV - Hệ Đại học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Mã số: T2013-30

 

ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà

 

K. SPMT

 

Tốt

 

6

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy thực tế chuyên môn - Hệ Đại học Sư phạm Mỹ thuật Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Mã số: T2013-31

 

ThS. Nguyễn Huy Trung

 

K. SPMT

 

Tốt

 

7

Ứng dụng E-Learning hỗ trợ kĩ năng tự học môn Tâm lý học cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Mã số: T2013-32

 

ThS. Nguyễn Mai Hương

 

K. TLGD&GDTC

 

Tốt

8

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu môn học các tộc người ở Việt Nam; Mã số: T2013-33

 

TS. Trần Hoàng Tiến

 

K. VHNT

 

Khá

 

9

Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn học Quản lý Văn hóa Du lịch cho ngành Quản lý văn hóa của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Mã số: T2013-34

 

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

 

K. SĐH

 

Khá

 

10

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy Xướng âm (giọng a-moll) cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc; Mã số: T2013-35

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

 

K. SĐH

 

Tốt

 

11

Nghiên cứu biên soạn tài liệu môn Trang trí 1, 2 các ngành: Đại học Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Thiết kế Thời trang Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; T2013-36

 

ThS. Nguyễn Hải Kiên

 

K. MTCS

 

Tốt

 

Dưới đây là một số hình ảnh Nghiệm thu đề tài cấp Trường:

                    

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường,

Đề tài mã số T2013-30 do ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà làm chủ nhiệm

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường,

Đề tài mã số T2013-34 do ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm