Tuyển sinh đại học

Thông báo Tổ chức lớp Luyện thi đại học ngành Piano, Diễn viên kịch-điện ảnh năm 2015

10 Tháng Chín 2015

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Số: 23/TTCNTT-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lớp Luyện thi đại học

 ngành Piano, Diễn viên kịch-điện ảnh năm 2015

__________

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, để đáp ứng nhu cầu học tập đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào của các thí sinh dự thi đại học ngành Piano, Diễn viên kịch-điện ảnh năm 2015;

Trung tâm Công nghệ Thông tin tổ chức các lớp luyện thi với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia đầu ngành có bề dày kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Chương trình luyện thi sẽ c