Tuyển sinh đại học

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

19 Tháng Sáu 2016

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                  

Số:  478   /TB-ĐHSPNTTW - ĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

 

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

GNT

 

 

 

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

  + Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2015: 400 chỗ.

  + Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo Thông tư Liên Bộ số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của Liên Bộ Đại học,THCN và dạy nghề - Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.

- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh riêng

- Điều kiện xét trúng tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Thời gian tổ chức thi:

+ 10/7/2016: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi

+ 11,12/7/2016: Tổ chức thi môn Năng khiếu các ngành đào tạo.

Hệ đại học:

 Xét tuyển:  Môn Ngữ văn (đối với tất cả các ngành),  môn Lịch sử (đối với ngành và chuyên

ngành của Quản lý  văn hóa ) bằng kết quả ba năm THPT hoặc kết quả thi trong kỳ thi quốc gia từ năm 2015;

   Thí sinh phải đăng ký  01 trong 02 hình thức xét tuyển môn Ngữ văn , Lịch sử như trên khi nộp Hồ sơ (mẫu Hồ sơ  trên Website của nhà trường). Dự kiến 70% chỉ tiêu xét điểm môn văn hóa  theo kết quả ba năm THPT căn cứ Học bạ, 30% chỉ tiêu xét điểm môn văn hóa theo kết quả trong kỳ thi Quốc gia từ năm 2015;

   Điều kiện xét tuyển hệ đại học: Điểm trung bình cộng ba năm THPT môn Ngữ văn, Lịch sử phải đạt từ 5.0 đối với thí sinh sử dụng kết quả 3 năm học THPT; điều kiện môn Ngữ văn, Lịch sử đối với thí sinh sử dụng kết quả thi trong kỳ thi Quốc gia từ năm 2015 thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT;

  Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2016, nộp Hồ sơ theo thời gian quy định của Nhà trường, nếu vào thời gian chưa kết thúc năm học thí sinh nộp bổ sung Học bạ THPT (06 học kỳ) trước ngày 11/7/2016 hoặc Giấy chứng nhận điểm môn Ngữ văn, Lịch sử trong kỳ thi Quốc gia trước ngày 20/7/2016 tại Phòng Đào tạo trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tổ chức thi:  Hai môn năng khiếu  (nhân hệ số 2)

Hệ đại học liên thông chính quy:

- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: Các môn thi giống như các ngành thuộc hệ đại học chính quy.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng đã đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: Thí sinh dự thi hai môn năng khiếu như các ngành thuộc hệ đại học chính quy và thi môn: Kiến thức Âm nhạc tổng hợp -Xướng âm (SP Âm nhạc), Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp (SP Mỹ thuật), Kiến thức Thời trang tổng hợp (Thiết kế thời trang). Ngành Quản lý văn hóa môn thi như ĐHSP Âm nhạc hoặc ĐHSP Mỹ thuật hệ liên thông chính quy hoặc thi môn Khoa học quản lý và quản lý văn hóa, Lý luận văn hóa và Năng khiếu Nghệ thuật (Đàn/hát/múa/tiểu phẩm/Hùng biện).

Km9, Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội

ĐT: (04)38544468.Website: http://www.spnttw.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

1300

 

- Sư phạm Âm nhạc

- Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc Mầm non

 

D140221

Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ.

225

- Sư phạm Mỹ thuật

- Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật Mầm non

 

D140222

Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút), Bố cục (240 phút)

225

- Quản lý văn hóa

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa du lịch

 

D220342

Thí sinh chọn 1 trong ba tổ hợp môn thi sau:

1.  Khối N: Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ

 2. Khối H: Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút), Bố cục (240 phút/ Trang trí (240 phút)

3. Khối R: Ngữ văn, Lịch sử (xét điểm THPT Quốc gia); Năng khiếu nghệ thuật (chọn 1 trong 5 năng khiếu sau: Đàn/ hát/múa/ tiểu phẩm kịch/ hùng biện)

70

Thiết kế Thời trang

 

D210404

Hình hoạ  (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Trang trí (240 phút)

260

 

 

Thiết kế Đồ họa

 

D210403

Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Trang trí (240 phút)

320

Thanh nhạc

 

D210205

Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm, Thanh nhạc

70

Hội họa

 

D210103

Hình hoạ (vẽ tượng chân dung, 240 phút); Bố cục (240 phút)

30

Piano

 

D210208

Kiến thức Âm nhạc tổng  hợp - Xướng âm;  Piano.

50

Diễn viên kịch- điện ảnh

 

D210234

Hình thể tiếng nói; Năng khiếu chuyên ngành.

50

Các ngành đào tạo đại học liên thông (CĐ-ĐH)

 

 

Quy định trong mục Ghi chú

 

200

 

 

Sư phạm Âm nhạc

 

D140221

 

 

 

50

 

 

 

 

Sư phạm Mỹ thuật

 

 

 

 

D140222

 

 

 

 

50

 

Quản lý văn hóa

 

D220342

 

 

50

 

Thiết kế Thời trang

 

D210404

 

50

*Chú ý:

   - Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW, mỗi ngành phải nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi;

   -  Kết quả môn Hình hoạ, Bố cục, Trang trí, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ được tính chung cho các ngành dự thi có cùng khối thi, môn thi. (Nhà trường chỉ chuyển điểm các môn thi chung cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, có Đơn đề nghị chuyển điểm các môn thi chung cho các ngành đăng ký dự thi theo mẫu quy định);

   -  Điểm các môn Năng khiếu nhân hệ số 2;

   -  Các môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ, Thanh nhạc, Piano, Hình thể và tiếng nói, Năng khiếu chuyên ngành, Năng khiếu nghệ thuật tổ chức thi thực hành theo thứ tự phòng thi;

   - Thí sinh dự thi môn Thanh nhạc ngành ĐH Thanh nhạc phải trình bày từ 2 đến 3 tác phẩm ở các thể loại khác nhau (dân ca Việt Nam, ca khúc, ca khúc nghệ thuật...) trong  đó ít nhất có 01 bài hát Việt Nam được phép lưu hành và 01 bài hát tiếng nước ngoài hát bằng ngôn ngữ gốc. Thí sinh được phép tự chuẩn bị người đệm đàn (thí sinh có thể đăng ký giảng viên đệm đàn của Nhà trường), hoặc đĩa nhạc phục vụ cho tác phẩm thể hiện; Điểm môn Thanh nhạc phải đạt từ 7.0 mới đủ điều kiện xét tuyển vào ĐH Thanh nhạc.

   - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh từ ngày 01/4/2016 đến hết 17h00 ngày 30/6/2016 tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Hồ sơ theo mẫu qui định của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Thí sinh sau khi nộp Hồ sơ ĐKDT cần theo dõi các thông tin chi tiết Hướng dẫn về tuyển sinh trên Website của nhà trường.

  - Thông tin tuyển sinh đại học năm 2016 được cập nhật thường xuyên trên Website của nhà trường.

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội)  ĐT: 043.854 73 01; Website: http://www.spnttw.edu.vn hoặc mọi thắc mắc xin gửi về tuyensinh@spnttw.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các Khoa liên quan ngành tuyển sinh;

- Ban biên tập Website (để đăng thông tin);

- Lưu VT, P.ĐT.

                      

              HIỆU TRƯỞNG

 

            (Đã ký)

 

            Phạm Lê Hòa

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm