Tuyển sinh đại học

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

19 Tháng Sáu 2016

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                  

Số:  478   /TB-ĐHSPNTTW - ĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

 

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

GNT

 

 

 

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

  + Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2015: 400 chỗ.

  + Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo Thông tư Liên Bộ số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của Liên Bộ Đại học,THCN và dạy nghề - Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.

- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh riêng

- Điều kiện xét trúng tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Thời gian tổ chức thi:

+ 10/7/2016: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi

+ 11,12/7/2016: Tổ chức thi môn Năng khiếu các ngành đào tạo.

Hệ đại học:

 Xét tuyển:  Môn Ngữ văn (đối với tất cả các ngành),  môn Lịch sử (đối với ngành và chuyên

ngành của Quản lý  văn hóa ) bằng kết quả ba năm THPT hoặc kết quả thi trong kỳ thi quốc gia từ năm 2015;

   Thí sinh phải đăng ký  01 trong 02 hình thức xét tuyển môn Ngữ văn , Lịch sử như trên khi nộp Hồ sơ (mẫu Hồ sơ  trên Website của nhà trường). Dự kiến 70% chỉ tiêu xét điểm môn văn hóa  theo kết quả ba năm THPT căn cứ Học bạ, 30% chỉ tiêu xét điểm môn văn hóa theo kết quả trong kỳ thi Quốc gia từ năm 2015;

   Điều kiện xét tuyển hệ đại học: Điểm trung bình cộng ba năm THPT môn Ngữ văn, Lịch sử phải đạt từ 5.0 đối với thí sinh sử dụng kết quả 3 năm học THPT; điều kiện môn Ngữ văn, Lịch sử đối với thí sinh sử dụng kết quả thi trong kỳ thi Quốc gia từ năm 2015 thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT;

  Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2016, nộp Hồ sơ theo thời gian quy định của Nhà trường, nếu vào thời gian chưa kết thúc năm học thí sinh nộp bổ sung Học bạ THPT (06 học kỳ) trước ngày 11/7/2016 hoặc Giấy chứng nhận điểm môn Ngữ văn, Lịch sử trong kỳ thi Quốc gia trước ngày 20/7/2016 tại Phòng Đào tạo trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tổ chức thi:  Hai môn năng khiếu  (nhân hệ số 2)

Hệ đại học liên thông chính quy:

- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: Các môn thi giống như các ngành thuộc hệ đại học chính quy.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng đã đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: Thí sinh dự thi hai môn năng khiếu như các ngành thuộc hệ đại học chính quy và thi môn: Kiến thức Âm nhạc tổng hợp -Xướng âm (SP Âm nhạc), Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp (SP Mỹ thuật), Kiến thức Thời trang tổng hợp (Thiết kế thời trang). Ngành Quản lý văn hóa môn thi như ĐHSP Âm nhạc hoặc ĐHSP Mỹ thuật hệ liên thông chính quy hoặc thi môn Khoa học quản lý và quản lý văn hóa, Lý luận văn hóa và Năng khiếu Nghệ thuật (Đàn/hát/múa/tiểu phẩm/Hùng biện).

Km9, Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội

ĐT: (04)38544468.Website: http://www.spnttw.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

1300

 

- Sư phạm Âm nhạc

- Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc Mầm non