Tuyển sinh đại học

Hướng dẫn thí sinh về các môn dự thi Đại học, Cao đẳng, Đại học liên thông hệ chính quy năm 2016

29 Tháng Mười 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TR­ƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số: 1848 /HD-ĐHSPNTTW-ĐT                        Hà Nội, ngày 28 tháng 10  năm 2015

 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH

Về các môn dự thi Đại học, Cao đẳng, Đại học liên thông hệ chính quy năm 2016

 

     Thực hiện Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Công văn số 1295/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/3/2015, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hướng dẫn thí sinh về các môn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, đại học hệ liên thông chính quy như sau:

I. HỆ ĐẠI HỌC:

    Xét tuyển môn Ngữ văn cho tất cả các ngành, các hệ đào tạo (Riêng thí sinh dự thi đại học liên thông đã tốt nghiệp cao đẳng sau 36 tháng dự thi môn Lý thuyết của ngành thay cho môn Ngữ văn);

    Có hai hình thức xét điểm môn Ngữ văn:

1. Xét điểm Ngữ văn căn cứ kết quả trong Học bạ THPT, là điểm trung bình cộng môn Ngữ văn cuối năm học của năm lớp 10+11+12, điều kiện xét vào hệ đại học là điểm trung bình môn Ngữ văn phải đạt từ 5.0;

2. Xét điểm Ngữ văn căn cứ kết quả trong kỳ thi Quốc gia (từ năm 2015);

* Hình thức xét điểm môn Ngữ văn do thí sinh tự lựa chọn và đăng ký trên Hồ sơ đăng ký dự thi.

* Thí sinh có điểm trung bình cộng môn Ngữ văn căn cứ theo Học bạ không đạt 5.0, có thể đăng ký xét điểm môn Ngữ văn theo kết quả trong kỳ thi Quốc gia từ năm 2015 hoặc đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng sau khi có kết quả các môn năng khiếu;

         II. HỆ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ SƯ PHẠM MỸ THUẬT

   Xét tuyển từ kết quả thi đại học của các thí sinh không trúng tuyển đại học hệ chính quy của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, các trường đại học khác có cùng khối thi (nếu còn chỉ tiêu).

   Điều kiện xét tuyển vào hệ cao đẳng là thí sinh có tổng điểm môn Ngữ văn và hai môn Năng khiếu đạt từ 12,5 (điểm chưa nhân hệ số).       

III. ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYỂN

      Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (tính đến thời điểm xét điểm trúng tuyển).

IV. NỘI DUNG MÔN THI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo

Môn thi - Nội dung thi

Hình thức thi

Quy định

Quy cách

Thời gian làm bài

ĐHSP

Âm nhạc

(Hệ đại học chính quy và đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

 

Môn 1: Ngữ văn

 

 

Xét tuyển

 

 

Môn 2:  Kiến thức âm nhạc tổng hợp - Xướng âm:

- Các vấn đề về:

             + Âm và các ký hiệu ghi âm

+ Nhịp.

+ Quãng và đảo quãng.

+ Các điệu thức trưởng, thứ.

- Đọc xướng âm từ 0 đến 1 dấu hoá ở các

loại nhịp 2/4, 3/4,4/4, 3/8.

Vấn đáp

 Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký. Thời gian chuẩn bị: 15 phút.

 

Từ 5 đến 10 phút

Môn 3:  Thanh nhạc - Nhạc cụ:

- Hát từ một đến hai bài hát tự chọn được phép lưu hành;

- Trình bày một đến hai bài đàn tự chọn.

Trình bày tác phẩm

Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký.

 

Từ 5 đến 10 phút

ĐHSP

 Âm nhạc

(Hệ đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể  từ ngày tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

 Môn 1: Kiến thức âm nhạc tổng hợp - Xướng âm

Nội dung thi giống như ĐHSP Âm nhạc hệ

 chính quy và liên thông chính quy tốt nghiệp cao

  đẳng chưa đủ 36 tháng.

Vấn đáp

 Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký. Thời gian chuẩn bị: 15 phút.

 

Từ 5 đến 10 phút

Môn 2:  Thanh nhạc

- Hát từ một đến hai bài hát tự chọn được phép lưu hành;

 

Trình bày tác phẩm

Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký.

Từ 5 đến 10 phút

 

Môn 3:  Nhạc cụ:

- Trình bày một đến hai bài đàn tự chọn.

Trình bày tác phẩm

Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký.

 

Từ 5 đến 10 phút

 

ĐHSP

Mỹ thuật

(Hệ ĐH chính quy và đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

  

 

Môn 1: Ngữ văn

 

 

Xét tuyển

 

 

 

Môn 2: Hình họa

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

  

Thực hành

- Mẫu vẽ, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

  + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút chì, tẩy, băng dính, ghim....

 

240 phút

 

  Môn 3: Bố cục

 

  - Vẽ tranh theo đề tài.

  - Chất liệu: Màu bột.

  - Khổ giấy: 30cm x 40 cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bảng pha màu, hộp bột màu, bút lông, keo vẽ, băng dính và ghim...

240 phút

ĐHSP

 Mỹ thuật

(Hệ đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng sau 36 tháng kể

từ ngày tốt

nghiệp đến ngày nộp hồ sơ);

 

  

Môn 1: Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp

 Viết

 

 

180 phút

 

Môn 2: Hình họa

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.  

Thực hành

- Mẫu vẽ, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

  + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút chì, tẩy, băng dính, ghim....

240 phút

 

  Môn 3: Bố cục

 

  - Vẽ tranh theo đề tài.

  - Chất liệu: Màu bột.

  - Khổ giấy: 30cm x 40 cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS.

- Thí sinh chuẩn bị:

Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bảng pha màu, hộp bột màu, bút lông, keo vẽ, băng dính và ghim...

240 phút

Đại học

Hội họa

 Thí sinh đăng ký dự thi Đại học Hội họa hệ chính quy môn thi, thời gian thi quy định như ngành ĐHSP Mỹ thuật hệ chính quy.

 

 

 

ĐH Quản lý

 văn hoá

(Hệ chính quy và liên thông chính quy)

Thí sinh đăng ký dự thi chọn 1 trong 3 hình thức sau:

1. Thí sinh đăng ký dự thi đại học hệ chính quy, đại học liên thông chính quy (từ CĐ lên ĐH) theo khối N, môn thi, đối tượng dự thi quy định như ngành ĐHSP Âm nhạc

2. Thí sinh đăng ký dự thi đại học hệ chính quy theo khối H, môn thi quy định như ngành ĐHSP Mỹ thuật, ĐH Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa, Hội họa.

- Thí sinh đăng ký dự thi đại học liên thông hệ chính quy theo khối H, môn thi quy định như ngành ĐHSP Mỹ thuật.

3. Thí sinh đăng ký dự thi ĐH Quản lý văn hóa theo khối R, xét điểm môn Ngữ văn, Lịch Sử (trong kỳ thi THPT Quốc gia từ năm 2015) và môn Năng khiếu nghệ thuật (Chọn 01 trong 05 hình thức: Đàn, hát, múa, tiểu phẩm kịch, hùng biện)

Vấn đáp/

Thực hành

- Thí sinh đăng ký hình thức thi và tổ hợp môn thi khi nộp Hồ sơ ĐKDT.

- Môn Năng khiếu nghệ thuật, thí sinh trình bày 01 bài đàn/01 bài hát/ 01 bài múa/01 tiểu phẩm kịch /hùng biện về một vấn đề văn hóa xã hội của địa phương, đất nước. (Thí sinh tự chuẩn bị đạo cụ, đĩa nhạc vào phòng thi).

 

ĐH Thiết kế Thời trang

ĐH Thiết kế Thời trang

(Hệ ĐH chính quy và đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

 

Môn 1: Ngữ văn

 

Xét tuyển

 

 

 

Môn 2: Hình hoạ

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

 + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40cm, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi, băng dính, ghim...

240 phút

Môn 3: Trang trí

 

- Trang trí hình cơ bản theo đề thi.

- Chất liệu: Bột màu.

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:  Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

 

 

240 phút

 

 

 

ĐH Thiết kế

Thời trang

(Hệ đại học liên thông chính quy từ CĐ lên ĐH, tốt nghiệp cao đẳng sau 36 tháng kể

từ ngày tốt

nghiệp đến ngày nộp hồ sơ)

 

Môn 1: Kiến thức Thời trang tổng hợp

Viết

 

180 phút

 

Môn 2: Hình hoạ

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

 + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40cm, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi, băng dính, ghim...

240 phút

Môn 3: Trang trí

 

- Trang trí hình cơ bản theo đề thi.

- Chất liệu: Bột màu.

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm.

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:  Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

 

 

240 phút

 

 

ĐH Thiết kế

Đồ họa

Môn 1: Ngữ văn

 

Xét tuyển

 

 

 

 

Môn 2: Hình hoạ

 

- Vẽ tượng chân dung.

- Chất liệu: Chì.

- Khổ giấy: 30 cm x 40cm.

 

Thực hành

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

  + Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút chì, tẩy, que đo, dây dọi, băng dính ghim...

240 phút

 

Môn 3: Trang trí

 

- Vẽ trang trí theo đề thi

- Chất liệu: Bột màu

- Khổ giấy: 30 cm x 40 cm

Thực hành

 

- Đề thi, giấy thi của HĐTS

- Thí sinh chuẩn bị:

Bảng vẽ khuôn khổ 30cm x 40 cm, bút vẽ, bột màu, băng dính, ghim...

240 phút

Đại học

Thanh nhạc

 

Môn 1: Văn học

 

 

Xét tuyển

 

 

Môn 2:  Kiến thức âm nhạc tổng hợp - Xướng âm:

- Các vấn đề về:

             + Âm và các ký hiệu ghi âm

+ Nhịp.

+ Quãng và đảo quãng.

+ Các điệu thức trưởng, thứ.

- Đọc xướng âm từ 0 đến 1 dấu hoá ở các

loại nhịp 2/4, 3/4,4/4, 3/8

Vấn đáp

 Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký. Thời gian chuẩn bị: 15 phút.

Từ 5 đến 10 phút

Môn 3:  Thanh nhạc

- Trình bày từ hai đến ba tác phẩm tự chọn.

- Trình bày từ 2 đến 3 tác phẩm ở các thể loại khác nhau (dân ca Việt Nam, ca khúc, ca khúc nghệ thuật...) trong  đó ít nhất có 01 bài hát Việt Nam được phép lưu hành và 01 bài hát tiếng nước ngoài hát bằng ngôn ngữ gốc.

Thí sinh được phép tự chuẩn bị người đệm nhạc,

 hoặc đĩa nhạc phục vụ cho tác phẩm thể hiện.

- Thí sinh phải đạt từ điểm 7.0 môn Thanh nhạc

mới đủ điều kiện xét trúng tuyển.

Trình bày tác phẩm

Thi theo thứ tự danh sách phòng thi và sự điều hành của Ban Thư ký.

 

 

Piano

 Môn 1: Văn học

 

Xét tuyển

 

 

Môn 2: Kiến thức Âm nhạc tổng hợp -

Xướng Âm

Nội dung môn thi như ngành Sư phạm Âm nhạc

Vấn đáp

 

Từ 5 đến 10 phút

Môn 3: Piano

Thí sinh trình bày từ 02 đến 03 tác phẩm trên đàn

Piano theo các thể loại sonate, étude, phức điệu...

 Mỗi tác phẩm thể hiện ở một thể loại khác nhau.

Trình bày tác phẩm

 

Từ 5 đến 10 phút

Diễn viên kịch - điện ảnh

Môn 1: Văn học

 

Xét tuyển

 

 

Môn 2: Hình thể và tiếng nói

Thí sinh tự chuẩn bị:

- 01 bài hát/01 bài thơ/01 đoạn văn xuôi/trình bày sự hiểu biết một số đặc điểm văn hóa của địa phương (nơi sinh sống)...

- Biểu diễn 01 tình huống kịch (độc diễn);

Thực hành

 

 

10 phút

Môn 3:  Năng khiếu chuyên ngành

Thí sinh dự thi:

- Biểu diễn một tiểu phẩm sân khấu theo yêu cầu của đề thi (độc diễn);

- Thể hiện các tình huống theo yêu cầu của Ban giám khảo, trả lời câu hỏi liên quan đến đề thi;

Thực hành

 

10 phút

 

 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG         

- BGH;                                                                                                            

- HĐTS;                                                                                                    (Đã ký)               

- Ban biên tập Website (để đăng thông tin);

- Lưu VT,ĐT.

                                                                                                   GS.TSKH. Phạm Lê Hoà

 

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm