Hoạt động nghiên cứu

Nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ ở cơ sở

08 Tháng Mười Hai 2016

            BBT

 

Chiều ngày 07/12/2016, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ “Đổi mới chương trình (nội dung, phương pháp, cách đánh giá) giáo dục âm nhạc cho học sinh Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” (Mã số: B2015-36-28). Tham dự Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở có 07 thành viên trong Hội đồng, chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu Khoa học Công nghệ cấp Bộ ở cơ sở

 

Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW được thành lập gồm có 07 thành viên, do PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Vũ Hướng (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) – Phản biện 1; PGS.TS. Kiều Trung Sơn (Viện Nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) – Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị – Thư ký, Ủy viên; TS. Lê Vinh Hưng - Ủy viên; ThS. Trần Vĩnh Khương - Ủy viên; ThS. Trần Thị Thảo - Ủy viên (Trường ĐHSP Nghệ thuật TW).

 

PGS.TS. Phạm Trọng Toàn - Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo tổng kết

 

 Tại Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Phạm Trọng Toàn – Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt các thành viên báo cáo tóm tắt kết quả công trình nghiên cứu với những nội dung như: tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, đối tượng – phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu,... Ngoài ra, chủ nhiệm đề tài cũng giới thiệu khái quát các nội dung chính của công trình nghiên cứu, gồm: Cơ sở lý luận và tổng quan vấn đề nghiên cứu; Thực trạng sử dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục âm nhạc Trung học cơ sở; Đề xuất kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung chương trình môn âm nhạc Trung học cơ sở; Thực trạng và đề xuất đổi mới phương pháp dạy học môn âm nhạc Trung học cơ sở. Trong bốn nội dung trên, chủ nhiệm đề tài đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề thực trạng sử dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục âm nhạc, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung về chương trình và đề xuất đổi mới phương pháp dạy học môn âm nhạc ở bậc Trung học cơ sở. Thông qua quá trình thực nghiệm sư phạm, nhóm tác giả đã hoàn thành công trình nghiên cứu và có những đóng góp mới phù hợp đối với chương trình giáo dục âm nhạc cho học sinh Trung học Cơ sở.

 Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, chỉ ra những ưu điểm cũng như những mặt còn tồn tại của nghiên cứu và đặt câu hỏi cho nhóm tác giả. Nhìn chung, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả trong quá trình làm việc. Đây là đề tài có ý nghĩa khoa học và mang tính thực tiễn cao, bố cục các chương được triển khai logic, hợp lí,... Bên cạnh đó, đề tài cũng còn một số hạn chế cần chỉnh sửa để nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện hơn như: cần thống nhất sử dụng từ ngữ cho đồng nhất, các bài dân ca và nhạc múa được đề xuất bổ sung nên đưa về phần phụ lục, bổ sung một số chi tiết thuộc chuyên ngành âm nhạc, nên đưa phần thực trạng của chương IV về chương II, sửa các lỗi vi tính, … Ngoài ra, Hội đồng cũng đã có nhiều ý kiến trao đổi với chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên để công trình nghiên cứu được hoàn thiện và tăng hàm lượng khoa học hơn.

Sau phần nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, nhóm tác giả đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến và trả lời những câu hỏi của Hội đồng đặt ra. Dựa trên những góp ý của Hội đồng, đề tài sẽ được chỉnh sửa hoàn thiện để lần nghiệm thu đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ tới đạt hiệu quả cao.  

Kết thúc phần nhận xét, bước đầu Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua đề tài và đề nghị các thành viên chỉnh sửa để chuẩn bị tốt cho lần nghiệm thu tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 01 năm 2017.

 

 

 

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm