Hoạt động nghiên cứu

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp khoa năm 2016

20 Tháng Hai 2017

                                                                                                                                    BBT

 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường, từ ngày 23/12/2016 đến ngày 19/01/2017, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đã tiến hành nghiệm thu 15 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường và 11 đề tài NCKH cấp khoa của giảng viên năm 2016.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Tham gia đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH lần này có 26 Hội đồng, với thành phần là: Chủ tịch, thành viên, chủ nhiệm đề tài và đông đảo cán bộ, giảng viên quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của một cơ sở giáo dục đại học. Trong nhiều năm qua, Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã luôn quan tâm, chú trọng tới công tác này, đặc biệt là đối với đội ngũ giảng viên.

Ngoài những tiêu chuẩn chung để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở như: đảm bảo hàm lượng khoa học, phục vụ tốt cho công tác đào tạo của Nhà trường, được trình bày đúng quy định... đề tài NCKH cấp trường còn có những quy định riêng như: thời gian nghiên cứu là 24 tháng, mỗi đề tài có 1 chủ nhiệm, 2 thành viên và 1 thư ký (trong khi đó, với đề tài NCKH cấp khoa chỉ yêu cầu 1 chủ nhiệm đề tài và thời gian thực hiện là 12 tháng); cần phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong/ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu...vv. Do đó, các nghiên cứu ở cấp Trường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như nhận được nhiều ý kiến đóng góp giúp các nhóm tác giả hoàn thành những sản phẩm khoa học có chất lượng và đúng tiến độ Nhà trường giao.

TS. Bạch Thị Lan Anh - Chủ nhiệm đề tài cấp trường “Nghiên cứu biên soạn hệ thống câu hỏi môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ; Mã số: T2015-04 báo cáo kết quả nghiên cứu

Với tổng số 26 đề tài NCKH ở cấp trường và cấp khoa, các tác giả đã lựa chọn nội dung nghiên cứu khá đa dạng, như đề tài: Nghiên cứu biên soạn hệ thống câu hỏi môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu theo đào tạo tín chỉ; Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Dàn dựng chương trình tổng hợp cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc; Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh môn Bố cục chất liệu hệ Đại học Sư phạm Mỹ thuật; Thiết kế nội dung chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Piano…Trong đó có nhiều đề tài mang tính thực tiễn cao như: Kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai trò theo chủ đề cho sinh viên ngành Sư phạm Nghệ thuật Mầm non – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Đổi mới phương pháp dạy học Guitar hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hoạt động Mỹ thuật ngoài giờ lên lớp (ngành Sư phạm Mỹ thuật), Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;… Đa số đề tài đều có đối tượng và phạm vi nghiên cứu thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, có thể kể tới: Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh môn Bố cục chất liệu (Hệ Đại học sư phạm Mỹ thuật – Trường ĐHSP Nghệ thuật TW), Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa – học phần 7 – Hệ Đại học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Ứng dụng đường hướng dự án vào lớp học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW,… Nhìn chung, các đề tài được chọn nghiên cứu đều gần hoặc thuộc chuyên ngành giảng dạy của tác giả nên đạt được độ sâu về chuyên môn, hàm lượng khoa học và tính ứng dụng vào thực tiễn tương đối cao.

PGS.TS. Hà Thị Hoa – Ủy viên, Thư ký Hội đồng nhận xét đề tài

Theo nhận xét của các Hội đồng nghiệm thu, đề tài NCKH cấp trường và cấp khoa lần này đều được đánh giá cao. Do phạm vi nghiên cứu của hầu hết đề tài đều ở chính nơi các tác giả công tác cho nên khá tiết kiệm kinh phí, nội dung đa dạng, phù hợp, có ý nghĩa thực tiễn cao. Các nội dung được triển khai công phu, logic, hình ảnh minh họa rõ ràng, phong phú và bám sát nội dung nghiên cứu. Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế cần chỉnh sửa như: bổ sung danh mục viết tắt, phần minh họa nên đưa vào phụ lục, sắp xếp lại danh mục tài liệu tham khảo theo đúng trường quy khoa học, đặt lại tên tiêu đề ở một số mục, trích dẫn nguồn đúng theo quy định, sửa các lỗi vi tính.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, các Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí và thông qua 15 đề tài cấp trường đạt loại tốt;11 đề tài cấp khoa, trong đó: 10 đề tài loại tốt và 01 đề tài đạt. Đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị các nhóm tiếp tục thực hiện một số hạng mục để hoàn thiện và phát triển đề tài ở những bậc cao hơn. Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy; là tài liệu học tập thiết thực cho sinh viên của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW và các trường khối văn hóa nghệ thuật.

Danh sách kết quả các đề tài nghiệm thu NCKH cấp Trường

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Xếp loại

 

1

Nghiên cứu biên soạn hệ thống câu hỏi môn Lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ

Mã số: T2015-04

 

TS. Bạch Thị Lan Anh

 

Tốt

 

2

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa 1,2 (hệ Đại học) Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Mã số: T2015-12

 

ThS. Đinh Tiến Hiếu

 

 

Tốt

 

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh môn Bố cục chất liệu (Hệ Đại học Sư phạm Mỹ thuật – Trường ĐHSP NT TW)

Mã số: T2014

 

ThS. Nguyễn Quang Hải

 

Tốt

 

4

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa 6

Mã số: T2015-08

 

ThS. Nguyễn Quang Hải

 

Tốt

 

5

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hình họa – Học phần 7 – Hệ Đại học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Mã số: T2015-09

 

ThS. Nguyễn Thị May

 

Tốt

 

6

Nghiên cứu mỹ thuật dân gian trong bảo tàng

Mã số: T2015-11

 

ThS. Nguyễn Tuấn Cường

 

Tốt

 

7

Biên soạn tài liệu giảng dạy Thanh nhạc học phần III – Học phần IV tín chỉ hệ Đại học Thanh nhạc

Mã số: T2015-01

 

ThS. Đỗ Hương Giang

 

Tốt

8

Nghiên cứu thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Mã số: T2015-14

 

Lưu Thị Phát

 

Tốt

 

9

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Tâm lý học Nghệ thuật hệ Đại học, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Mã số: T2015-03

 

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

 

Tốt

 

10

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Dàn dựng chương trình tổng hợp cho hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Mã số: T2015-13

 

ThS. Trần Vĩnh Khương

 

Tốt

 

11

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Hoạt động mỹ thuật ngoài giờ lên lớp (Ngành Sư phạm Mỹ thuật, trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

Mã số: T2015-07

 

ThS. Nguyễn Thị Đông

 

Tốt

 

12

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Mỹ thuật cổ

Mã số: T2015-06

 

ThS. Đào Thị Thúy Anh

 

Tốt

 

13

Biên soạn tài liệu giảng dạy Thanh nhạc học phần I – II tín chỉ, hệ Đại học Thanh nhạc, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Mã số: T2015-02

 

ThS. Trịnh Thị Oanh

 

Tốt

 

14

Ứng dụng nghệ thuật nét trong đào tạo ngành Thiết kế Đồ họa trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Mã số: T2015-05

 

ThS. Nguyễn Quang Huy

 

Tốt

15

 

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Trang trí chuyên ngành 1 – hệ ĐHTKTT

Mã số: T2015-10

 

ThS. Nguyễn Thị Trang Ngà

 

Tốt

 

 

 

 

 

Danh sách kết quả các đề tài nghiệm thu NCKH cấp khoa

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Xếp loại

1

Thiết kế nội dung chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Piano tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Mã số: K2016- 007

 

ThS. Phạm Thị Ngọc Bich

 

Tốt

2

Ứng dụng đường hướng dự án vào lớp học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Mã số: K2016 -008

 

ThS. Nguyễn Thanh Dung

 

Tốt

3

Nghiên cứu kỹ thuật đọc mở rộng bằng Tiếng Anh (Extensive reading) cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Mã số: K2016 - 002

 

ThS. Nguyễn Thị Ân

 

Tốt

4

Hiệu ứng của tranh tường trong xử lý không gian kiến trúc hiện đại

Mã số: K2016 - 003

 

ThS. Trần Anh Sơn

 

Tốt

5

Hoa văn vốn cổ trên đồ thờ bằng đá thời Lê – Trịnh

Mã số: K2016 - 004

 

ThS. Nguyễn Xuân Giáp

 

Tốt

6

Không gian lễ hội trong tranh Sơn mài Việt Nam

Mã số: K2016 - 005

 

ThS . Lê Huy Thục

 

Tốt

7

Kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai trò theo chủ đề cho sinh viên ngành Sư phạm Nghệ thuật Mầm non, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Mã số: K2016 - 010

 

ThS. Vũ Thanh Thủy

 

Tốt

8

Kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho sinh viên ngành Sư phạm nghệ thuật Mầm non, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Mã số: K2016 - 001

 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

 

Tốt

9

Đổi mới phương pháp dạy học Guitar hệ đại học Sư phạm Âm nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Mã số: K2016 - 012

 

ThS. Nguyễn Quang Tùng

 

 

Tốt

10

Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy môn Cơ sở tạo hình – hệ Đại học Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Hội họa

Mã số: K2016 - 011

 

ThS. Trang Tố Uyên

 

 

Đạt

11

Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Khiêu vũ thể thao cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Mã số: K2016 - 009

 

Bùi Thị Huyền

 

 

Tốt

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm