Hoạt động đào tạo

Quyết định 765/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 17 tháng 6 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp năm 2014 Tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

25 Tháng Sáu 2014

Tệp đính kèm: download (Kèm theo danh sách xếp hạng tốt nghiệp)

 

Quyết định 765/QĐ-ĐHSPNTTW-ĐT ngày 17 tháng 6 năm 2014 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp năm 2014  Tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long