Quy chế đào tạo

Đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

19 Tháng Tư 2017

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017

1. Thông tin chung về trường

1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường

- Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

- Tên tiếng Anh: National University of Art Education

- Địa chỉ trường: Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Thông tin liên hệ : 04 3 854 4468     Số fax: 04.38544468

- Website: www.spnttw.edu.vn           Email: spnttw@spnttw.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc – Họa Trung ương theo Quyết định số 117/2006/QĐ-TTg ngày 25/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trường được giao nhiệm vụ đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học về giáo dục nghệ thuật, đặc biệt đào tạo giáo viên Âm nhạc, giáo viên Mỹ thuật ở các trình độ từ cao đẳng, đại học và sau đại học.

 

Chi tiết nội dung đính kèm tệp tin: chi tiết

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm