Sinh viên tra cứu

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý văn hóa

01 Tháng Bảy 2017

Đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý văn hóa với kiến thức, kỹ năng, thái độ, sức khỏe đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung và của ngành văn hóa nói riêng; Thực hiện triết lí đào tạo ra con người sản xuất, con người dân tộc, công dân toàn cầu đồng thời có thể học tiếp lên bậc học cao hơn hoặc tự học để hoàn thiện, nâng cao năng lực của bản thân một cách chủ động.

Xem bản đầy đủ: chi tiết

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm