Sinh viên tra cứu

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật

01 Tháng Bảy 2017

Đào tạo cử nhân Sư phạm Mỹ thuật có kiến thức sâu rộng về nghệ thuật tạo hình và khoa học giáo dục, có năng lực sư phạm, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo trong xu thế hội nhập. Đồng thời, có thể sáng tác, tổ chức các hoạt động mỹ thuật, học tiếp lên bậc cao hơn để hoàn thiện và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

 

Xem bản đầy đủ: chi tiết

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm