Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Hội họa

01 Tháng Bảy 2017

Đào tạo cử nhân Hội họa có kiến thức sâu rộng về nghệ thuật tạo hình, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới Văn hóa - Nghệ thuật trong xu thế hội nhập. Đồng thời có thể  sáng tác, tổ chức các hoạt động Mỹ thuật, học tiếp lên bậc cao hơn để hoàn thiện và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

 

Xem bản đầy đủ: chi tiết

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm