Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Âm nhạc Mầm non

01 Tháng Bảy 2017

Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc Mầm non, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc và giáo dục trẻ ở trường Mầm non, ở các cấp học phổ thông; có năng lực sư phạm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc.

 

Xem bản đầy đủ: chi tiết

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm