Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế đồ họa

01 Tháng Bảy 2017

Đào tạo Đại học Thiết kế Đồ họa có kiến thức nền tảng văn hóa tốt, năng lực thẩm mỹ cơ bản và khả năng thích nghi tốt. Trình độ chuyên ngành vững vàng, biết vận dụng kiến thức thẩm mỹ và kỹ thuật công nghệ hiện đại, linh hoạt trong thiết kế Mỹ thuật ứng dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc.

 

Xem bản đầy đủ: chi tiết

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm