Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Diễn viên kịch, điện ảnh

01 Tháng Bảy 2017

Ngành Diễn viên kịch - điện ảnh nhằm đào tạo ra diễn viên kịch - điện ảnh có kiến thức, kỹ năng trình độ đại học; có năng lực độc lập sáng tạo, thể hiện vai diễn và xây dựng hình tượng nhân vật trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh, truyền hình thuộc nhiều thể loại; có khả năng tự học và nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo. 

 

Xem bản đầy đủ: Chi tiết

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm