Đổi mới giáo dục đại học

Hội nghị triển khai Nghị quyết về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

29 Tháng Tư 2010

Sáng 27-4-2010, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành Hội nghị triển khai Nghị quyết số 05-NQ của Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về Đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2012. Hội nghị đã tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các khoa, nhằm có những thay đổi tích cực trong công tác quản lý giáo dục tại trường trong thời gian tới.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện phòng ban và các khoa chuyên môn.

Nghị quyết về Đổi mới quản lý giáo dục đại học đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Tổ chức thảo luận trong toàn ngành và xã hội “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo?”; rà soát lại các chỉ tiêu phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2010-2020 cho phù hợp với thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế đồng thời tăng cường công tác dự báo; Đổi mới công tác quản lý giáo dục đại học về "chất".

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh: Thời gian qua nhiều trường đại học tại Việt Nam chưa thực sự đào tạo những gì xã hội cần mà chỉ đào tạo những cái nhà trường có. Điều đó dẫn đến hiện tượng những cử nhân khi nhận công tác đều phải đào tạo lại để có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong hoàn cảnh đó, Nghị quyết về Đổi mới quản lý giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề còn bất cập thời gian qua, được coi như kim chỉ nam, có tác động tích cực tới giáo dục đại học. Việc Đổi mới giáo dục được thực hiện trên tất cả các khía cạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, coi đây là yếu tố có vai trò quan trọng trong nền giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng.

Ts. Phạm Trọng Toàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Ban chỉ đạo chương trình triển khai Nghị quyết 05, đã trình bày những mục đích cần hướng tới cùng những chương trình hành động của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện Nghị quyết 05 trong thời gian tới. Chương trình này được triển khai trên nhiều hình thức, từ thảo luận lấy ý kiến tới quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả ở các phòng ban cũng như các khoa của trường.

Hội nghị đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đơn vị trong toàn trường về việc đổi mới trong quản lý giáo dục ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Là đại diện tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết 05 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch công đoàn trường, Trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật, đã đề xuất nhiều ý kiến đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy và học tập tại một cơ sở đào tạo nghệ thuật như Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Ths. Nguyễn Thị Tố Mai, Trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc, đã đưa ra một số đề xuất. Đó là chương trình khung cần thay đổi, số tiết các môn đại cương còn nhiều; ở những môn chuyên ngành, phần nội dung còn nặng trong khi tính thực hành còn chưa được thực sự quan tâm. Hệ thống giáo trình còn cũ kỹ, giáo trình cho hệ đại học chưa đầy đủ như hệ cao đẳng sư phạm; về thi cử nên giảm bớt số học phần làm tiểu luận để hạn chế tiêu cực.

Ths. Bạch Thị Lan Anh, Trưởng khoa Giáo dục đại cương, đề xuất ý kiến, đối với một số môn mang đậm tính thực hành thì hình thức thi cuốn chiếu sẽ hiệu quả hơn; mong muốn nhà trường sẽ tiến hành giảng dạy theo hình thức tín chỉ ban đầu đối với một số môn lý luận, sau đó sẽ mở rộng tới các môn khác. Đồng thời, Ths cũng đề xuất vấn đề xây dựng Ban kiểm tra cơ sở vật chất trước mỗi kỳ thi học phần, việc cập nhật kết quả thi của sinh viên và kế hoạch cho sinh viên học trả nợ môn trước hai tuần.

Thay mặt khoa Sư phạm Mỹ thuật, Ths. Nguyễn Thị Nhung cho biết, chương trình đào tạo hiện nay của trường nói chung, của khoa nói riêng cần được xây dựng dựa trên những chương trình nước ngoài cùng chuyên môn, những trường nghệ thuật cùng thực tế giảng dạy và nhu cầu cũng như mong muốn của sinh viên. Hệ thống giáo trình và tài liệu tham khảo chưa xây dựng và hoàn thiện đồng bộ; cơ sở vật chất, các lớp học chưa đầy đủ và đạt chuẩn chuyên ngành. Điều đó gây khó khăn cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Ths. Trịnh Hoài Thu, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, nhấn mạnh, là một cơ sở đào tạo nghệ thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường mang những nét đặc thù. Vì vậy, năm 2009, nhà trường đã có quyết định về nghiên cứu khoa học, phù hợp với với khả năng và thực tế của đội ngũ giảng viên, sinh viên. Những đề tài nghiên cứu đều tập trung vào các vấn đề cốt yếu như: Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy; áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến; xây dựng, đổi mới hệ thống tài liệu, giáo trình phục vụ học tập và nghiên cứu…   

 Tuy mới thành lập nhưng khoa Mỹ thuật cơ sở có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường. Thay mặt khoa, Giảng viên Trần Công Phú đã nêu/làm nổi bật 7 vấn đề, nội dung cần đổi mới. Đó là nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ lãnh đạo; giảng viên cần được bồi dưỡng, trau dồi kiến thức chuyên ngành, xã hội cùng kỹ năng sư phạm và tính chủ động trong công tác; sinh viên cần tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập; giáo trình, tài liệu cần kịp thời thay đổi, bổ sung, hoàn thiện và cập nhật hơn; công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được coi trọng, cùng với đó, mức thù lao cũng cần được nâng cao hơn; cơ sở vật chất chỉ đủ về số lượng chứ chưa đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng của những môn chuyên ngành; các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội còn chưa mạnh mẽ.

Đổi mới giáo dục đại học là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa tiên quyết trong việc xây dựng và phát triển của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nói riêng và các cơ sở giáo dục nói chung. Hội nghị kết thúc nhưng qua những ý kiến, đề xuất của các đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu sẽ có những điều chỉnh thích hợp, nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường trong thời gian tới./.

PV

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm