Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa

23 Tháng Sáu 2018

BBT

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 20/6/2018, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Nguyễn Thị Vân - khóa III chuyên ngành Quản lý Văn hóa. 

          Điều hành Hội đồng có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm; TS. Đõ Quang Minh, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Học viên: Nguyễn Thị Vân

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương

Tóm tắt nội dung: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý văn hóa cơ sở ở xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng