Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc và Quản lý Văn hóa

27 Tháng Sáu 2018

BBT

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 27/6/2018, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa V - chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc và khóa I (ở Tây Nguyên), khóa V - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.      

            Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

            Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

            Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

            Phiên làm việc sáng

            Điều hành Hội đồng có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Vũ Hướng, PGS.TS. Phạm Trọng Toàn; PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Rèn luyện kỹ năng thẩm âm tiết tấu cho học sinh tại một số trung tâm âm nhạc thành phố Hải Phòng

Học viên: Hồ Thị Bảo Hoa

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Tóm tắt nội dung: Đề tài phân tích thực trạng chất lượng dạy học đàn, hát ở một số trung tâm âm nhạc thành phố Hải Phòng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng thẩm âm tiết tấu cho học sinh tiểu học ở các trung tâm âm nhạc thành phố.

            Xếp loại: Giỏi

            Phiên làm việc chiều

            Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Trần Đức Ngôn, PGS.TS. Võ Quang Trọng; TS. Phạm Ngọc Dũng, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Học viên: Kiều Thị Thiên Trang

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Dương

Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích trang phục truyền thống người Sán Dìu tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống trong thời gian tới

            Xếp loại: Giỏi

            Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Trần Đức Ngôn, PGS.TS. Phạm Văn Dương; PGS.TS. Võ Quang Trọng, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Bảo tồn và phát huy dân ca Bahnar ở huyện Kbang - tỉnh Gia Lai

Học viên: Hà Thị Thắm 

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Hoa

Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động bảo tồn và phát huy dân ca Bahnar ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị dân ca tại cơ sở nghiên cứu.

            Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng