Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa

26 Tháng Sáu 2018

BBT

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 26/6/2018, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Tạ Thị Thu Hương và Đinh Thị Thu Hoài - khóa III chuyên ngành Quản lý Văn hóa. 

            Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

            Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

            Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

          Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Lê Hồng Lý, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức; PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Học viên: Tạ Thị Thu Hương 

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

Tóm tắt nội dung: Đề tài phân tích thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đời sống văn hóa cơ sở trong thời gian tới.

            Xếp loại: Giỏi

            Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức; PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh, GS.TS. Lê Hồng Lý; TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị chùa Nhất Trụ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

Học viên: Đinh Thị Thu Hoài

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn

Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Nhất Trụ, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Nhất Trụ trong thời gian tới.

            Xếp loại: Giỏi

Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm