Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Hà Đình Trung và Vũ Xuân Tiến, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

06 Tháng Bảy 2018

                                                                                            BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 05/7/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Khóa V - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: GS.TS. Đinh Thị Vân Chi
Phản biện 2: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn
Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Ủy viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh
Đề tài: Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Học viên: Hà Đình Trung
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm


PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi (Phản biện 1), nhận xét về luận văn của học viên Hà Đình Trung

       Tóm tắt nội dung: Vùng đất Trường Yên, nơi phát tích của ba chiều đại nhà  Đinh, nhà Tiền Lê và thời kỳ đầu của nhà Lý. Với tổng số 49 di tích lịch sử văn hóa, bao gồm nhiều loại hình di tích như: đền, đình, chùa, phủ, lăng mộ, nhà thờ họ... Trên cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử văn hóa (DTLSVH), luận văn phân tích thực trạng quản lý DTLSVH ở xã Trường Yên để có được cơ sở khoa học cho những đề xuất giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng quản lý DTLSVH ở xã Trường Yên nói riêng và quản lý DTLSVH nói chung.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Ủy viên: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn
Ủy viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh
Đề tài: Quản lý hoạt động dịch vụ Karaoke tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BÌnh
Học viên: Vũ Xuân Tiến

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đinh Thị Vân Chi


TS. Dương Thị Thu Hà công bố Quyết định thành lập Hội đồng Bảo vệ luận văn
của học viên Vũ Xuân Tiến

       Tóm tắt nội dung: Dịch vụ Karaoke đang rất phát triển tại thành phố Ninh Bình, nơi tập trung đông dân cư. Tuy nhiên, loại hình dịch vụ này đang có xu hướng biến dạng theo nhiều chiều hướng. Vì thế, công tác quản lý hoạt động Karaoke đang trở thành vấn đề cấp bách. Luận văn nghiên cứu nhằm đưa ra một số khuyến nghị và giải pháp để quản lý tốt hoạt động kinh doanh loại hình dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Xếp loại: Giỏi


Học viên Hà Đình Trung và Vũ Xuân Tiến
chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học