Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Đặng Thị Thu Lệ, K6 và Nguyễn Thùy Linh, K5 - Chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc

25 Tháng Bảy 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 25/7/2018, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa 5, 6 - Chuyên ngành LL&PPDH Âm nhạc.      

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của các học viên, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn, ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt hình thức trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1 có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến; PGS.TS. Lê Văn Toàn, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Rèn luyện kỹ năng tự học phân tích ca khúc cho sinh viên đại học Sư phạm Âm nhạc

Học viên: Đặng Thị Thu Lệ

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Tóm tắt nội dung: Luận văn nêu lên thực trạng dạy học môn Phân tích tác phẩm cho sinh viên đại học Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW,  từ đó đưa ra các phương pháp nhằm nâng cao kỹ năng tự học phân tích ca khúc cho sinh viên tại cơ sở nghiên cứu.

            Xếp loại: Xuất sắc


PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị (Ủy viên, thư ký) Hội đồng công bố kết quả luân văn
của học viên Đặng Thị Thu Lệ

Điều hành Hội đồng 2 có: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Lê Văn Toàn, PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị; PGS.TS. Nguyễn Phúc Linh, PGS.TS. Trần Hoàng Tiến (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Dạy học bài hát tiếng Anh tại Trung tâm Âm nhạc Young Hit Young Beat thành phố Hà Nội

Học viên: Nguyễn Thùy Linh

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Tố Mai

Tóm tắt nội dung: Đề tài khảo sát đánh giá thực trạng dạy học tiếng anh qua bài hát tại Trung tâm Âm nhạc Young Hit Young Beat thành phố Hà Nội, từ đó tác giả đưa ra các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh tại trung tâm.

            Xếp loại: Giỏi


PGS.TS. Trần Hoàng Tiến (Ủy viên, thư ký) Hội đồng đọc lý lịch khoa học
của học viên Nguyễn Thùy Linh

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm