Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Phạm Thị Thu Huyền và Giáp Văn Quý, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

25 Tháng Bảy 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 25/7/2018, tại Phòng họp 2 – Nhà Hiệu bộ, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Khóa 5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn
Phản biện 2: PGS.TS. Phạm Văn Dương
Ủy viên: PGS.TS. Trịnh Minh Đức
Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Đề tài: Quản lý hệ thống di tích phụng thờ Đại danh y Thiền sư Tuệ tĩnh, tỉnh Hải Dương
Học viên: Phạm Thị Thu Huyền
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Bài


PGS.TS. Bùi Hoài Sơn (Phản biện 1), nhận xét về luận văn
của học viên Phạm Thị Thu Huyền

       Tóm tắt nội dung: Hệ thống các di tích đền Bia, chùa Giám, đền Xưa, Văn miếu Mao Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Trong quá trình hệ thống các di tích phụng thờ Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh, các cấp, các ngành của tỉnh Hải Dương, huyện Cẩm Giàng và Ban quản lý đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ đối với hệ thống các di tích quan trọng của Quốc gia. Trên cơ sowe khái quát các vấn đề quản lý di tích phụng thờ Đại danh y Tiền sư Tuệ Tĩnh tỉnh Hải Dương từ năm 2010 đến nay.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: PGS.TS. Đặng Văn Bài
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Ủy viên: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn
Ủy viên, thư ký: PGS. TS. Trịnh Minh Đức
Đề tài: Quản lý di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang.
Học viên: Giáp Văn Quý
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Văn Dương


PGS. TS. Đào Đăng Phượng – Chủ tịch Hội đồng khoa học nhận xét
luận văn của học viên Giáp Văn Quý

       Tóm tắt nội dung: Sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với quá trình bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống dân tộc. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang, trận quyết chiến chiến lược chấm dứt hơn 20 năm đô hộ giặc Minh được ghi bằng chứ vàng chói lọi. Để trực tiếp khảo sát, nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động quản lý trên địa bàn, cụ thể là di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (khu vực di tích gồm 12 điểm di tích gốc). Từ thực trạng quản lý di tích, học viên đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác bảo tồn và quản lý Địa điểm chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay.

Xếp loại: Giỏi

 


Học viên Phạm Thị Thu Huyền và Giáp Văn Quý
chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm