Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý Văn hóa của hai học viên Nguyễn Thị Châm (K3) và Vũ Chí Kông (K5)

28 Tháng Bảy 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 27/7/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Khóa 3 và Khóa 5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: TS. Lê Thị Minh Lý
Phản biện 2: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức
Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Dương Văn Sáu
Đề tài: Quản lý di tích Lịch sử - Văn hóa trên địa bàn xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Học viên: Nguyễn Thị Châm
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Bài


PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức (Phản biện 2), nhận xét, góp ý luận văn
của học viên Nguyễn Thị Châm

       Tóm tắt nội dung: Phùng Xá, một cộng đồng dân cư truyền thống lâu đời có nền văn hiến đậm nét xứ Đoài với khá nhiều di tích kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Từ kết quả nghiên cứu thực tế di tích xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội hiện nay, luận văn đã đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp quản lý di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Xếp loại: Khá

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Phản biện 2: PGS.TS. Dương Văn Sáu
Ủy viên: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức
Ủy viên, thư ký: TS. Lê Thị Minh Lý
Đề tài: Quản lý di tích Đình - Đền Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Học viên: Vũ Chí Kông
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Bài


TS. Dương Thị Thu Hà - Phó Trưởng khoa Sau Đại học, công bố Quyết định
Bảo vệ 
luận văn của học viên Vũ Chí Kông

       Tóm tắt nội dung: Đình - Đền Hào Nam là cụm di tích hiếm hoi của đất Thăng Long xưa, nơi đây vừa là di tích văn hoá lịch sử, vừa là di tích cách mạng chứa đựng những giá trị văn hóa nghệ thuật có kiến trúc truyền thống và điêu khắc trang trí tinh xảo. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của nền kinh tế, thị trường cùng với sự tàn phá của thiên nhiên đã làm cho cụm di tích hư hỏng, xuống cấp. Từ thực tiễn khảo sát, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp công tác Quản lý cụm di tích Đình - Đền Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị cụm di tích văn hoá lịch sử, di tích cách mạng Đình – Đền Hào Nam.

Xếp loại: Giỏi

 


Học viên Nguyễn Thị Châm và Vũ Chí Kông
chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm