Tin hoạt động sau đại học

Lễ bảo vệ luận văn của học viên Nguyễn Văn Trinh, khóa 5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

03 Tháng Tám 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, chiều ngày 02/8/2018, tại Phòng bảo vệ luận văn, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học của học viên, học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của luận văn, ngoài những thông tin khoa học, tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: GS.TS. Lê Hồng Lý
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Ủy viên: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức
Ủy viên, thư ký: TS. Đỗ Quang Minh
Đề tài: Quản lý di tích lịch sử - văn hóa miếu, chùa Bảo hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Học viên: Nguyễn Văn Trinh
Lớp: Chuyên ngành Quản lý văn hóa – Khóa 5
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

       Tóm tắt nội dung: Trải qua hàng ngàn năm lịch sử với bề dày truyền thống văn hóa vùng đất Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu đã trở thành niềm tự hào của địa phương. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý còn hạn chế về khai thác và phát huy giá trị di tích chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương, hoạt động tổ chức lễ hội còn một số bất cập... Là cán bộ công tác trong ngành văn hóa của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, học viên nghiên cứu thực trạng trong công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa Miếu, Chùa Bảo Hà, xã Đồng Minh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích này.

Xếp loại: Giỏi


Học viên Nguyễn Văn Trinh, Khóa 5 - Chuyên ngành QLVH
chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm